Categorieën | Trefwoorden | Meest bekeken | Meest recent
LVS2000 - Nationaliteit ontbreekt in keuzelijst Nationaliteit
LVS2000 - Nationaliteit ontbreekt in keuzelijst Nationaliteit

Vraag
Bij de leerlinggegevens wil ik op tabblad 'Persoonsgegevens' een nationaliteit invullen die niet voorkomt in het keuzelijstje. Kan deze toegevoegd worden?

Antwoord
DUO schrijft voor dat de in te vullen nationaliteiten moeten voorkomen in de lijst met nationaliteiten die de door gemeentelijke basisadministratie (GBA) wordt gehanteerd. Het is daarom niet mogelijk om de keuzelijst aan te passen of uit te breiden.


Overigens is het goed mogelijk dat de nationaliteit die u bedoelt toch voorkomt in de vastgestelde lijst, maar dan in een andere vorm of spelling. Bijvoorbeeld: indien een leerling de Dominicaanse nationaliteit heeft, vindt u deze in de lijst terug als 'BURGER VAN DE DOMINICAANSE REPUBLIEK'.


Alle op dit moment geldige nationaliteiten zijn terug te vinden in de lijst van de GBA. Een nationaliteit die er echt niet in voorkomt, is dus eenvoudigweg niet geldig. Hiervoor zult u een alternatief moeten invullen dat er zo dicht mogelijk bij in de buurt komt.