Categorieën | Trefwoorden | Meest bekeken | Meest recent
LVS2000 - Indicatienummer kan niet correct ingevoerd worden
LVS2000 - Indicatienummer kan niet correct ingevoerd worden

Vraag
Een leerling heeft een beschikking met een indicatienummer dat niet voldoet aan het voorgeschreven formaat; het nummer bevat een letter en/of niet het juiste aantal cijfers.
Hoe kan dit nummer toch correct aangeleverd worden aan BRON?

Antwoord
BRON schrijft voor dat indicatienummers alleen uit cijfers mogen bestaan. Indien u een indicatienummer wilt vastleggen waar een letter in voorkomt, kunt u dit doen in het opmerkingenveld op het tabblad CvI. Dit veld wordt echter niet gebruikt voor de uitwisseling met BRON, dus in het veld Indicatienummer dient u nog steeds een geldig nummer in te vullen.


Een geldig indicatienummer is als volgt opgebouwd: 0-00-0000-0000 (waarbij de nullen staan voor cijfers). Het indicatienummer bestaat dus uit 4 groepen, gescheiden door koppeltekens. De groepen staan achtereenvolgens voor het cluster, REC, jaar en volgnummer.


Indien u een indicatienummer heeft dat wel uit alleen cijfers bestaat, maar een of meer groepen bestaan uit te weinig cijfers, dan dient u deze groepen op te vullen met voorloopnullen.


Voorbeelden:
  • 3-1-2008-264 wordt 3-01-2008-0264
  • een indicatie van REC 2-8 die ingaat op 1-4-2010 met volgnummer 78B heeft als indicatienummer 2-08-2010-0078