Categorieën | Trefwoorden | Meest bekeken | Meest recent
LVS2000 - Foutmelding: 'Toegang geweigerd'
LVS2000 - Foutmelding: 'Toegang geweigerd'

Vraag
Bij het starten van LVS2000 krijg ik de foutmelding 'Toegang geweigerd'. Wat nu?

Antwoord
De foutmelding 'Toegang geweigerd' kan verschillende oorzaken hebben:
 1. Er kan geen verbinding gemaakt worden met de databaseserver.
 2. U heeft geen toegang tot de LVS2000-database op de server. Als hiervan sprake is, dan is dit meestal na een update of wanneer u een nieuwe medewerker bent.
 3. Krijgt u de melding bij 43% tijdens het starten van LVS2000? Dan heeft u binnen LVS2000 geen gebruikersrechten.
 4. Krijgt u de melding bij 90% tijdens het starten van LVS2000? Dan heeft u niet de benodigde gebruikersrechten om het voor u ingestelde startscherm te openen.
In alle gevallen kan uw systeem- of applicatiebeheerder u helpen om toegang te krijgen tot LVS2000.


Bent u zelf systeem- of applicatiebeheerder en komt u niet in LVS2000 (bijvoorbeeld doordat u gebruikersrechten voor uw eigen gebruikersgroep heeft gewijzigd)? Dan kunt u via een 'achterdeurtje' weer LVS2000 in door in de database de beveiliging (tijdelijk) uit te schakelen. Ga hierbij als volgt te werk:
 • Start SQL Server Management Studio;
 • Klap de server, de LVS2000-database en de tabellen uit;
 • Zoek de tabel TBL_BEVEILIGING_GROEPEN, klik met de rechter muisknop op deze tabel en kies open table;
 • Verander in de kolom BEG_Actief alle waarden in een 0.
De beveiliging is nu gedeactiveerd; alle gebruikers hebben nu onbeperkte toegang tot LVS2000. Start nu LVS2000, pas de rechten en de groepsindeling naar wens aan en activeer de gebruikersgroepen weer.


Krijgt u ook hiermee geen toegang tot LVS2000, controleer dan onderstaande zaken, afhankelijk van het soort authenticatie dat op de databaseserver wordt gehanteerd:


Windows-authenticatie
 • Maakt de databaseserver deel uit van hetzelfde domein als de werkstations van de gebruikers? (Indien dit het geval is, dient u SQL Server-authenticatie te gebruiken.)
 • Zijn de gebruikersgroepen aan de SQL-server toegevoegd?
 • Hebben de gebruikersgroepen rechten op de master-database als db_owner?
 • Hebben de gebruikersgroepen rechten op de LVS2000 database als db_owner?
SQL Server-authenticatie
 • Is er een aparte SQL Server-gebruiker aangemaakt die alleen rechten heeft op de master- en de LVS2000-database als db_owner?
 • Is de eigenaar (owner) van de database (te vinden onder de eigenschappen van de database) een andere gebruiker dan de SQL-gebruiker die gaat verbinden met LVS2000 (een administrator-account is hier het meest gebruikelijk)?
In beide gevallen
 • Staat in de firewall van uw werkstation de poort naar de SQL-server open? Voor een default instance van SQL Server is dit normaliter poort 1433.