Categorieën | Trefwoorden | Meest bekeken | Meest recent
LOGOS - Groepsplan aanpassen
LOGOS - Groepsplan aanpassen

Vraag
Ik wil het groepsplan aanpassen. Waar moet ik op letten?

Antwoord

Nadat u een groepsplan hebt opgesteld, stromen de gegevens hieruit automatisch door naar de leerlingplannen van de betreffende leerlingen. Indien u tussentijds een wijziging in het groepsplan aanbrengt, dan wordt deze wijziging ook direct getoond in het leerlingplan.

U kunt zonder problemen aanpassingen doorvoeren in de kolommen Inhoud, Aanpak, Organisatie en Evaluatie, evanals in de doelstatus op tabblad 2 van het groepsplan.

Indien u ervoor kiest om een leerling gedurende de loop van een groepsplan te verplaatsen naar een andere instructiegroep, dan moet u er rekening mee houden dat deze leerling dan (deels) andere doelen krijgt. Dit betekent dat in de evaluatie van het leerlingplan ook andere doelen voorkomen dan in de planning ervan, hetgeen verwarrend kan zijn, met name voor de ouders/verzorgers. Zorg er in zo'n geval voor dat u de gestelde doelen eerst evalueert (op tabblad 2) en dat u ook aan de ouders/verzorgers doorgeeft waarom u heeft gekozen voor deze wijziging.