Categorieën | Trefwoorden | Meest bekeken | Meest recent
LOGOS - Hoe werkt het OPP in LOGOS
LOGOS - Hoe werkt het OPP in LOGOS

Vraag
Hoe werkt het OPP in LOGOS? Wat is het verschil tussen een conceptversie en een vastgestelde versie?

Antwoord
  • Wanneer een nieuwe leerling op school komt, wordt voor deze leerling gedurende de eerste schoolweken een OPP aangemaakt. Dit eerste OPP is standaard een conceptversie. De Commissie van Begeleiding (CvB) start met het invullen van de informatie over de leerling, maar dit is vaak niet in één keer compleet. Zolang het OPP nog niet compleet is, blijft het OPP een conceptversie en kan er informatie worden toegevoegd. Deze conceptversie van het OPP werkt WEL door naar de andere schermen van LOGOS, zodat de betreffende leerling al direct in de groepsplannen geplaatst kan worden.
  • Zodra alle gegevens in het OPP van de leerling compleet zijn, wordt het OPP vastgesteld (knop [Vaststellen]) en wordt op basis daarvan verder gewerkt.
  • In de regel wordt het OPP jaarlijks geëvalueerd. Tussentijds kan het voorkomen dat (bijv. op basis van een signaal vanuit de klas) er al wijzigingen doorgevoerd worden in het OPP. Dit kan een tekstuele opmerking zijn, maar ook een bijstelling van een leerroute, etc. Om ervoor te zorgen dat dit niet meteen zijn uitwerking heeft voor het werken in de klas (dus in groepsplannen, handelingsplannen en leerlingplannen), wordt de wijziging die gemaakt wordt automatisch opgeslagen als concept. Hierdoor kan verder gewerkt worden aan de hand van de informatie van het vastgestelde OPP en worden veranderingen alvast doorgevoerd in het OPP zonder dat de leerkracht hier ‘last van heeft’.
  • Op het moment dat het vernieuwde OPP met alle betrokkenen besproken is, kan deze versie weer vastgesteld worden. Dit OPP vormt dan weer de basis voor alle nieuwe groepsplannen, handelingsplannen en leerlingplannen.