Categorieën | Trefwoorden | Meest bekeken | Meest recent
LVS2000 - Verschil tussen aantallen leerlingen in LVS2000 en het cumulatief registratieoverzicht in BRON Sync
LVS2000 - Verschil tussen aantallen leerlingen in LVS2000 en het cumulatief registratieoverzicht in BRON Sync

Vraag
Als ik een overzicht maak van leerlingaantallen voor een bepaalde peildatum, dan zie ik een verschil tussen de aantallen in LVS2000 en het cumulatief registratieoverzicht voor dezelfde peildatum in BRON Sync. Hoe is dit mogelijk?

Antwoord
We gaan ervan uit dat u met behulp van de module Formulieren in LVS2000 een overzicht heeft gemaakt voor de gewenste peildatum en hierop de juiste zoekfilters heeft toegepast (als dit niet het geval is, klik dan hier voor een gedetailleerde uitleg van het maken van overzichten van inschrijvingen met een bepaalde peildatum).


Als u dezelfde peildatum heeft gekozen in het cumulatieve registratieoverzicht in BRON Sync, dan kan het zijn dat u verschillen ziet. Indien dit het geval is, staan er meestal meer leerlingen in LVS2000 dan in het cumulatieve registratieoverzicht.


BRON Sync kan u snel zicht geven op leerlingen die wel in LVS2000 staan maar niet gemeld zijn aan BRON. Als u BRON Sync opent, ziet u de lijst met leerlingen. Als u door deze lijst naar beneden scrollt, ziet u mogelijk aan het einde van de lijst leerlingen staan waarbij het koppelingsteken ontbreekt (derde kolom). In de kolom Leerling LVS staat dan wel een naam, maar in kolom Leerling BRON niet. Het is mogelijk dat hierbij leerlingen staan die niet aan BRON gemeld zijn, maar dat volgens u wel hadden moeten zijn. U kunt in LVS2000 onderzoeken wat hiervan de oorzaak is.


Wanneer u op deze manier niet kunt ontdekken welke leerling(en) het verschil in aantal zou(den) kunnen verklaren, kunt u de lijsten in LVS2000 en het cumulatieve registratieoverzicht in BRON Sync beide naar MS Excel exporteren en deze met elkaar vergelijken. Indien u beide lijsten op persoonsgebonden nummer (burgerservicenummer of onderwijsnummer) ordent, kunt u vrij snel de leerling(en) opsporen die het verschil in aantal verklaart/verklaren.