Categorieën | Trefwoorden | Meest bekeken | Meest recent
LVS2000 - Overzicht inschrijvingen op een bepaalde datum
LVS2000 - Overzicht inschrijvingen op een bepaalde datum

Vraag
- Hoe krijg ik een totaaloverzicht van inschrijvingen op een bepaalde datum? Wat komt hiervan uiteindelijk op een GTB-overzicht terecht?

- Hoewel de 1-oktobertelling van het CFI is vervallen, moeten wij voor sommige instanties nog steeds een papieren telling aanleveren. Hoe krijg ik dit voor elkaar?

Antwoord
Zowel in LVS2000 als in BRON Sync kunt u hiervoor overzichten raadplegen dan wel samenstellen. Deze zouden in principe dezelfde leerlingen/inschrijvingen moeten bevatten. Alle leerlingen die u in LVS2000 niet expliciet heeft uitgesloten van aanlevering aan BRON worden immers overgenomen door BRON Sync.


Het GTB-overzicht is rechtsreeks afgeleid van de informatie die met behulp van BRON Sync is gemeld aan BRON. Een GTB-overzicht geeft altijd de stand van zaken weer die bij BRON op een bepaalde peildatum geregistreerd was.


Overzichten in BRON Sync
 • Registratieoverzicht BRON: actuele inschrijvingen met een ingangsdatum op of voor de peildatum;
 • Historische Inschrijvingen BRON: inschrijvingen met een inschrijfdatum op of voor de peildatum en een uitschrijfdatum op of na de peildatum.


Deze twee samen geven een totaalbeeld van alle inschrijvingen die op de peildatum bij BRON geregistreerd waren.


Overzichten in LVS2000
 • Actuele inschrijvingen (ingangsdatum op of voor de peildatum):
  • Maak met Administratie -> Lijsten een lijst waarin u naast de nodige leerlinggegevens in ieder geval de inschrijfdatum, uitschrijfdatum en begeleidingsvorm (AB) opneemt;
  • Breng een filter aan op de inschrijfdatum (<=dd-mm-jjjj), waarbij u de peildatum invult;
   Hiermee heeft u een lijst van alle leerlingen die op of voor de peildatum zijn of waren ingeschreven.
  • Breng een filter aan op de uitschrijfdatum (null);
   De lijst bevat nu alleen de leerlingen die nog ingeschreven zijn;
  • Breng een filter aan op de begeleidingsvorm (null or 'Rugzak Ambulante Begeleiding').
   Terugplaatsingen en preventieve ambulante begeleiding tellen voor de bekostiging niet mee.
 • Historische inschrijvingen (inschrijfdatum op of voor de peildatum en uitschrijfdatum op of na de peildatum):
  • Maak met de module Formulieren een overzichtsformulier op basis van de nodige leerlinggegevens;
  • Voeg uit de rubriek Onderwijsgegevens, subcategorie Inschrijvingshistorie de inschrijfdatum en uitschrijfdatum toe;
  • Voeg uit de rubriek Onderwijsgegevens, subcategorie Ambulante Begeleiding de begeleidingsvorm toe;
  • Breng een filter aan op de inschrijfdatum (<=dd-mm-jjjj), waarbij u de peildatum invult;
   Hiermee heeft u een lijst van alle leerlingen die op of voor de peildatum zijn of waren ingeschreven.
  • Breng een filter aan op de uitschrijfdatum (>=dd-mm-jjjj), waarbij u de peildatum invult;
   De lijst bevat nu alleen de leerlingen die uitgeschreven zijn, maar op de peildatum nog ingeschreven waren.
  • Breng een filter aan op de begeleidingsvorm (null or 'Rugzak Ambulante Begeleiding').
   Ook hier mogen terugplaatsingen en preventieve ambulante begeleiding niet meegeteld worden.


Deze twee overzichten geven samen een totaalbeeld van alle inschrijvingen die op de peildatum in LVS2000 geregistreerd waren.