Categorieën | Trefwoorden | Meest bekeken | Meest recent
LVS2000 - Rapportcijfers genereren met verschillende afrondingsregels
LVS2000 - Rapportcijfers genereren met verschillende afrondingsregels

Vraag
- Is het mogelijk om rapportcijfers te genereren met verschillende afrondingsregels? Bijvoorbeeld: voor het 1e, 2e en 3e rapport moeten rapportcijfers op 1 decimaal afgerond worden, voor het 4e rapport op hele cijfers.

- Hoe kan het dat rapportcijfers verschillen van de berekende gemiddelden?

Antwoord
De instellingen voor het genereren van rapportcijfers kunnen per rapport/periode worden aangepast. Eenmaal gegenereerde rapportcijfers blijven behouden wanneer u nieuwe cijfers voor een andere periode genereert. Wanneer rapportcijfers voor een of meer perioden gegenereerd zijn, kunt u de afrondingsregels wijzigen en vervolgens de cijfers voor een volgende periode genereren.


Bij het genereren van rapportcijfers wordt gebruik gemaakt van een afrondingsregel. De nauwkeurigheid van afronding wordt hierbij bepaald door de zogeheten stapgrootte. Standaard is deze ingesteld op 1,0, wat betekent dat de berekende gemiddelden op gehele getallen worden afgerond (een 6,5 wordt hierdoor afgerond naar 7). Door de stapgrootte te wijzigen naar 0,1 worden cijfers afgerond op 1 cijfer achter de komma.
De stapgrootte wijzigt u als volgt:
  • Open School -> Cijferbeheer -> Genereren Rapportcijfers;
  • Klik op Genereer Afronding;
  • Vul de gewenste stapgrootte in;
  • Klik op Genereer.


U heeft nu een nieuwe afrondingsregel gegenereerd. Deze wordt toegepast bij de eerstvolgende keer dat u rapportcijfers genereert. U kunt dit doen vanuit het scherm met de afrondingsregels, maar dan worden alleen cijfers voor de huidige periode gegenereerd (vastgelegd in School -> Perioden). Het scherm Invoer -> Rapportcijfers biedt meer mogelijkheden om de context te bepalen. Zo kunt u hier zelf bepalen voor welke periode de cijfers moeten worden gegenereerd. Tevens heeft u hier de mogelijkheid om rapportcijfers bijvoorbeeld per klas of onderwijssoort te genereren, en voor een enkel vak of voor alle vakken.
Volg onderstaande aanwijzingen op om rapportcijfers te genereren:
  • Open Invoer -> Rapportcijfers;
  • Selecteer de context waarbinnen u cijfers wilt genereren;
  • Klik op Genereren rapportcijfers;
  • Bevestig de bewerking door op Ja te klikken.


Wanneer u dit voor een aantal perioden gedaan heeft, kunt u de afrondingsregels aanpassen door de stapgrootte te wijzigen en vervolgens de rapportcijfers voor de volgende periode genereren.