Categorieën | Trefwoorden | Meest bekeken | Meest recent
LVS2000 - Weergave PTA-resultaten is niet volledig
LVS2000 - Weergave PTA-resultaten is niet volledig

Vraag
- In Totalen -> Cijfers -> Matrix PTA wordt voor een of meer vakken geen gemiddelde weergegeven, terwijl er wel toetsresultaten voor zijn ingevoerd.

- In Totalen -> Cijfers -> PTA/Dossier wordt voor een of meer vakken geen gemiddelde weergegeven, terwijl er wel toetsresultaten voor zijn ingevoerd.

- In Leerling -> PTA -> Afdrukvoorbeeld/Afdrukken worden niet alle toetsresultaten weergegeven, terwijl deze wel zijn ingevoerd.

- Het is niet mogelijk om toetsresultaten in te voeren in Leerling -> PTA. De volgende foutmelding wordt gegeven: The Microsoft Jet database engine cannot find a record in the table 'TBL_2F_Examendossier_Resultaat' with key matching field(s) ''

Antwoord
Dit wordt veroorzaakt doordat resultaten voor PTA-toetsen zijn ingevoerd m.b.v. de functie Invoer -> Schoolexamens. Voor het invoeren van PTA-toetsresultaten dient u gebruik te maken van Leerling -> PTA.

De verschillende PTA-overzichten geven in principe alleen de resultaten weer die in Leerling -> PTA ingevoerd zijn.

Door Leerling -> PTA en Invoer -> Schoolexamens naast elkaar te gebruiken, wordt een deel van de toetsresultaten in het PTA-dossier vastgelegd en een ander deel in het examendossier. Zo kan het gebeuren dat een deel van de resultaten in de PTA-overzichten wel wordt weergegeven en een ander deel niet.

Bij leerlingen waar dit verschijnsel zich voordoet, kunt dit herstellen door in Leerling -> PTA bij een willekeurig vak een toetsresultaat toe te voegen en dit direct weer te verwijderen. Door een toetsresultaat te verwijderen in Leerling -> PTA worden voor de betreffende leerling alle gemiddelden voor alle vakken opnieuw berekend, zodat het PTA-dossier weer compleet is.

In sommige gevallen is het niet mogelijk om in Leerling -> PTA toetsresultaten toe te voegen en wordt de volgende foutmelding gegeven:

Foutmelding

Dit kunt u oplossen door voor de betreffende leerling in Leerling -> Pakket een vak toe te voegen en dit direct weer te verwijderen. Hierdoor worden ook de resultaten in Leerling -> PTA opnieuw gegenereerd.