Categorieën | Trefwoorden | Meest bekeken | Meest recent
LVS2000 - Doorstroom van SO naar VSO binnen dezelfde school
LVS2000 - Doorstroom van SO naar VSO binnen dezelfde school

Vraag
- Als een leerling in het komende schooljaar veertien jaar oud wordt, moet deze overgeplaatst worden van SO naar VSO. Hoe leg ik dit correct vast?

- Welke gevolgen heeft de invoering van de Wet kwaliteit (V)SO voor het administratief vastleggen van de doorstroming van leerlingen van SO naar VSO?

Antwoord
Wanneer een leerling doorstroomde van SO naar VSO, was het voorheen voldoende om de leerling (bijvoorbeeld bij de eindejaarsverwerking) over te plaatsen van een SO- naar een VSO-klas. Door de invoering van de Wet kwaliteit (V)SO is dit per 1 augustus 2013 niet meer toegestaan, maar dient een leerling in zo'n geval altijd te worden uitgeschreven van het SO en ingeschreven op het VSO. Wanneer de leerling naar een andere school ging, was dit uiteraard altijd al zo, maar nu geldt dit dus ook indien de leerling op dezelfde school blijft en SO en VSO onder hetzelfde BRIN-nummer vallen.


Het uitschrijven van de leerling gebeurt op de gebruikelijke wijze, via de functie Leerling -> Eindverslag. Vervolgens kunt u de leerling weer inschrijven door achtereenvolgens de volgende bewerkingen uit te voeren:

  • inschrijfstatus wijzigen naar 'Ingeschreven'
  • inschrijfdatum aanpassen (indien nodig)
  • leerling in een (VSO-)klas plaatsen


Voor meer informatie over het uitschrijven en inschrijven van leerlingen kunt u de kennisbankitems Leerling uitschrijven en Uitgeschreven leerling opnieuw inschrijven raadplegen.


Tip: door in Administratie -> Lijsten een lijst te bouwen waarin u van leerlingen de naam, geboortedatum en leeftijd in jaren opneemt, kunt u snel een overzicht maken van leerlingen die in het komende schooljaar 14 jaar oud worden.