Categorieën | Trefwoorden | Meest bekeken | Meest recent
LVS2000 - Tekst verdwijnt bij Speciaal Exporteren
LVS2000 - Tekst verdwijnt bij Speciaal Exporteren

Vraag
Bij Speciaal Exporteren vallen soms letters en/of woorden weg uit het document, terwijl de tekst wel goed in LVS2000 staat. Hoe kan dit?

Antwoord
Dit verschijnsel kan optreden bij tekst die eerder vanuit een Word-document (of ander extern document) naar LVS2000 is gekopieerd. Soms bevat dergelijke tekst niet-afdrukbare tekens of onzichtbare opmaakcodes, die worden meegenomen naar LVS2000. In LVS2000 merkt u hier niets van: de tekst ziet er normaal uit. Wanneer de tekst later weer geëxporteerd wordt naar een Word-sjabloon, kunnen de verborgen tekens alsnog voor problemen zorgen; er valt dan tekst weg uit de geëxporteerde gegevens. Dit kan variëren van enkele letters tot complete zinnen.


U kunt voorkomen dat verborgen tekens worden meegekopieerd door tekst vanuit externe documenten eerst naar het programma Kladblok te kopiëren. Kladblok werkt uitsluitend met platte tekst en verwijdert van tekst die u daar naartoe kopieert alle zichtbare en onzichtbare opmaak. Om tekst naar LVS2000 te kopiëren via Kladblok gaat u als volgt te werk:
  • selecteer en kopieer in het brondocument te tekst die u naar LVS2000 wilt kopiëren;
  • klik op Start -> Uitvoeren...,tik 'kladblok' in het tekstveld en toets <Enter>;
  • plak de gekopieerde tekst in het venster;
  • selecteer de tekst in Kladblok en kopieer deze (deze stap is belangrijk, omdat anders het klembord, de kopieerbuffer, nog steeds de originele tekst inclusief opmaakcodes bevat);
  • plak de tekst in het gewenste veld in LVS2000.
Bij gevallen waarin tekst wegvalt bij de functie Speciaal Exporteren, kunt u bovenstaande werkwijze ook gebruiken om de betreffende tekst in LVS2000 te herstellen. In dat geval is het tekstveld in LVS2000 dus uw brondocument.


Helaas bestaat er geen manier om in LVS2000 alle tekst al dan niet automatisch te controleren op het voorkomen van verborgen opmaakcodes.