Categorieën | Trefwoorden | Meest bekeken | Meest recent
LVS2000 - Gastleerling (leerling zonder indicatie)
LVS2000 - Gastleerling (leerling zonder indicatie)

Vraag
Sommige leerlingen blijven na het vervallen van de indicatie nog op school. Is het mogelijk om een keuzemogelijkheid voor het soort verblijf toe te voegen, bijvoorbeeld 'Gastleerling'?

Antwoord
DUO bepaalt welke waarden als soort verblijf mogen worden opgegeven. Het is daarom niet mogelijk om een extra keuzemogelijkheid voor gastleerlingen toe te voegen.


Indien uw school hierover afspraken heeft gemaakt met DUO, mag u in bepaalde gevallen voor leerlingen zonder indicatie als soort verblijf 'crisisplaats' invullen (een crisisplaatsing is gericht op een verblijf op de school van minder dan 1 schooljaar).


Indien u geen afspraken met DUO heeft over crisisplaatsing en u wilt toch in LVS2000 vastleggen dat een leerling als gastleerling op school verblijft, kan dit op twee manieren:
  • In Leerling -> Gegevens kunt u op het tabblad Extra Pagina zelf items definiëren. Hier maakt u bijvoorbeeld een item 'Gastleerling' aan, waar u in voorkomende gevallen bijvoorbeeld de tekst 'Ja' of een ingangsdatum invult. Extra items zijn ook beschikbaar in Administratie -> Lijsten en de modules Formulieren en Speciaal Exporteren.
    De inschrijving van de leerling laat u gewoon doorlopen. Wanneer een wijziging in de leerlinggegevens wordt aangebracht die uitgewisseld wordt met BRON, geeft BRON een attentiesignaal. Een attentiesignaal is geen foutmelding; BRON geeft hiermee aan dat de gegevens geregistreerd zijn, maar dat deze mogelijk niet correct zijn.
  • U kunt ervoor kiezen om als inschrijfstatus 'Niet ingeschreven' in te vullen. Hierbij heeft u de mogelijkheid om een extra veld in te vullen (Niet ingeschreven status), dat als nadere toelichting dient voor het feit dat de leerling niet ingeschreven is. De keuzemogelijkheden achter het veld Niet ingeschreven status kunt u zelf uitbreiden, bijvoorbeeld met 'gastleerling' of '20-jarige leeftijd bereikt'. Een nadeel van deze werkwijze is dat voor een niet ingeschreven leerling niet alle functionaliteit van LVS2000 beschikbaar is. U kunt geen gebruik maken van functies waarvoor de leerling aan een klas gekoppeld moet zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor het opnemen van de leerling in een groepsplan of het koppelen van een andere/nieuwe leerlijn aan de leerling. Een leerling kan alleen aan een klas gekoppeld zijn indien deze ingeschreven is (inschrijfstatus 'Ingeschreven' of 'Ambulant begeleid').