Categorieën | Trefwoorden | Meest bekeken | Meest recent
LVS2000 - PAB, RAB of TAB?
LVS2000 - PAB, RAB of TAB?

Vraag
- Wat zijn de verschillen tussen PAB (Preventieve), RAB (Rugzak) en TAB (Terugplaatsing Ambulante Begeleiding)?

- Welke soorten van ambulante begeleiding worden er gemeld bij BRON en hoe?

Antwoord
PAB (Preventieve Ambulante Begeleiding)


Ambulante begeleiding die wordt geleverd zonder dat er een indicatie voor de leerling is afgegeven. Hiervoor kan bij BRON geen bekostiging aangevraagd worden.


Bij de AB-periode in LVS2000 dient u in het veld Begeleidingsvorm 'Preventieve Ambulante Begeleiding' in te vullen. De PAB-inschrijving wordt hiermee niet geregistreerd in BRON.


Indien een PAB-periode afloopt of overgaat naar een ander soort inschrijving (regulier of RAB) dient de leerling altijd te worden uitgeschreven en vervolgens opnieuw ingeschreven.
RAB (Rugzak Ambulante Begeleiding)


Ambulante begeleiding die wordt geleverd op basis van een actuele indicatie die voor de leerling is afgegeven.


Bij de AB-periode in LVS2000 dient u in het veld Begeleidingsvorm 'Rugzak Ambulante Begeleiding' in te vullen. De RAB-inschrijving wordt hierdoor geregistreerd in BRON.


Indien een RAB-periode afloopt of overgaat naar een ander soort inschrijving (regulier of TAB) dient de leerling altijd te worden uitgeschreven en vervolgens opnieuw ingeschreven.
TAB (Terugplaatsing Ambulante Begeleiding)


Ambulante begeleiding die wordt geleverd na het aflopen van de indicatie, waarbij de leerling terug gaat naar een WPO- of WVO-school.


Bij het uitschrijven (beëindigen van de inschrijving op de WEC-school) geeft u aan dat er sprake is van Terugplaatsing AB zonder budget. Tevens legt u vast naar welke school de leerling voortaan gaat. Door bij de uitschrijving de terugplaatsing te melden, wordt bij BRON bekostiging aangevraagd. Vervolgens kan de leerling in LVS2000 opnieuw worden ingeschreven met als status 'Ambulant begeleid'. Bij de AB-periode dient u in het veld Begeleidingsvorm 'Terugplaatsing Ambulante Begeleiding' in te vullen. De TAB-inschrijving wordt hiermee niet geregistreerd in BRON.


Indien een TAB-periode afloopt (automatisch na 1 jaar) dient de leerling altijd te worden uitgeschreven.