Categorieën | Trefwoorden | Meest bekeken | Meest recent
LVS2000 - Passend Onderwijs
LVS2000 - Passend Onderwijs

Vraag
- Hoe en waar registreer ik de benodigde informatie voor Passend Onderwijs? - Hoe registreer ik een toelaatbaarheidsverklaring? - Hoe registreer is een uitstroomprofiel?

Antwoord

Dit artikel is gericht op de functionele aanpassingen die gedaan zijn voor de nieuwe wetgeving. Voor alle inhoudelijke richtlijnen verwijzen wij u naar de informatie van DUO:Toelaatbaarheidsverklaring
Vanaf 1-8-2014 dienen alle leerlingen in cluster 3 en 4 die geen geldige indicatie meer hebben, een toelaatbaarheidsverklaring te hebben. Het registreren van de toelaatbaarheidsverklaring gaat als volgt:

 • Open BRON Sync;
 • Zoek in het overzicht de leerling op waarvoor u een toelaatbaarheidsverklaring wilt registeren;
 • Selecteer de regel van de inschrijvingsperiode waar de toelaatbaarheidsverklaring betrekking op heeft;
 • Klik met de rechtermuisknop op de geselecteerde regel en kies Passend Onderwijs;
 • Klik op een veld in de eerste lege regel;
 • Vul de toelaatbaarheidsverklaring in conform de informatie die u heeft gekregen van het samenwerkingsverband;
 • Druk eenmaal op <Enter> (er wordt een nieuwe lege regel toegevoegd, deze mag u negeren);
 • Sluit het venster Leerlinggegevens Passend Onderwijs af door op het kruisje te klikken.

Toelaatbaarheidsverklaring

Er zijn enkele voorcontroles ingebouwd. Mocht u bijvoorbeeld geen bekostigingscategorie hebben ingevuld, dan wordt voor de regel een rood uitroepteken getoond. Blijft u met de muisaanwijzer op dit uitroepteken staan, dan wordt aangegeven wat er niet correct is.
U kunt een toelaatbaarheidsverklaring verwijderen op eenzelfde wijze als dat u een record in LVS2000 verwijdert: u klikt op het blokje voor de regel en drukt op <Del>.Uitstroomprofiel
Vanaf 1-8-2014 dienen alle leerlingen in het VSO een uitstroomprofiel te hebben. Het registreren van het uitstroomprofiel gaat als volgt:

 • Open BRON Sync;
 • Zoek in het overzicht de leerling op waarvoor u een uitstroomprofiel wilt registeren;
 • Selecteer de regel van de inschrijvingsperiode waar het uitstroomprofiel betrekking op heeft;
 • Klik met de rechtermuisknop op de geselecteerde regel en kies Passend Onderwijs;
 • Open het tabblad Uitstroomprofiel;
 • Klik op een veld in de eerste lege regel;
 • Vul het uitstroomprofiel in;
 • Druk eenmaal op <Enter> (er wordt een nieuwe lege regel toegevoegd, deze mag u negeren);
 • Sluit het venster Leerlinggegevens Passend Onderwijs af door op het kruisje te klikken.

Er zijn enkele voorcontroles ingebouwd. Mocht u bijvoorbeeld een elementcode hebben ingevuld, terwijl u het uitstroomprofiel 'Dagbesteding' heeft gekozen, dan wordt er een rood uitroepteken getoond. Blijft u met de muisaanwijzer op dit uitroepteken staan, dan wordt aangegeven wat er niet correct is.


Uitstroomprofiel

U kunt een uitstroomprofiel verwijderen op eenzelfde wijze als dat u een record in LVS2000 verwijdert: u klikt op het blokje voor de regel en drukt op <Del>.
Voor informatie over de elementcodes:
http://duo.nl/zakelijk/VO/Inschrijvingsgegevens/Tabellen.asp
LET OP: u mag alleen elementcodes gebruiken uit de lijst onder Bijlage I.Rechten
Om toelaatbaarheidsverklaringen en uitstroomprofielen te kunnen registeren, dient u binnen het netwerk van uw school of instelling de benodigde gebruikersrechten te hebben om BRON Sync te gebruiken. Voor de registratie van toelaatbaarheidsverklaringen en uitstroomprofielen is het niet nodig om een uitwisselingscertificaat geïnstalleerd te hebben.Registratie Ambulante Begeleiding
In BRON Sync is functionaliteit toegevoegd waarmee informatie over Ambulante Begeleiding van na 31-7-2014 wordt genegeerd. Hierdoor is het mogelijk om in LVS2000 toch een leerling de inschrijfstatus Ambulant Begeleid te geven met een inschrijfdatum op of na 1-8-2014 en het tabblad AB in te vullen, zonder dat dit problemen geeft met de uitwisseling met BRON.Exporteren registratieoverzicht
Met de versie van BRON Sync die Passend Onderwijs ondersteunt kunt u ook registratieoverzichten exporteren. Via Tonen -> Exporteer Registratieoverzicht BRON wordt een export naar Excel gemaakt van het huidige registratieoverzicht. Mocht deze functie niet beschikbaar zijn in het menu Tonen, dan werkt u nog niet met de juiste versie van BRON Sync. Neem in dat geval contact op met uw systeembeheerder.

Menu Tonen