Categorieën | Trefwoorden | Meest bekeken | Meest recent
LVS2000 - Van 'Ingeschreven' naar 'Ambulant Begeleid' of andersom
LVS2000 - Van 'Ingeschreven' naar 'Ambulant Begeleid' of andersom

Vraag
- Een leerling verlaat onze school en wordt vanaf nu door ons ambulant begeleid. Hoe leg ik dit vast?

- Een leerling komt vanuit de ambulante begeleiding terug bij ons op school. Hoe leg ik dit vast?

- Een leerling komt vanuit de ambulante begeleiding terug bij ons op school. In een instructiefilmpje heb ik gezien dat ik de leerling moet uitschrijven. Maar raak ik daarbij geen gegevens kwijt?

- Ik heb een ambulant begeleide leerling uitgeschreven en opnieuw ingeschreven met status 'Ingeschreven'. Moet ik nu alle AB-perioden verwijderen?

Antwoord
U mag nooit de inschrijfstatus van een leerling wijzigen van 'Ingeschreven' naar 'Ambulant Begeleid' of andersom.
Wanneer een leerling vanuit de ambulante begeleiding terugkeert naar uw eigen school of de school verlaat om ambulant begeleid te worden, moet de leerling altijd worden uitgeschreven en opnieuw ingeschreven.


Voor de uitwisseling met BRON en de daaruit voortvloeiende bekostiging zijn zowel de oude als de nieuwe inschrijving van belang. Daarom moet u de oude inschrijvingsperiode afsluiten en een nieuwe periode starten door de leerling uit te schrijven (Leerling -> Eindverslag) en opnieuw in te schrijven. Door de uitschrijving gaan geen gegevens verloren; gegevens over de af te sluiten inschrijvingsperiode (inclusief daaraan gekoppelde AB-perioden) worden verplaatst naar de inschrijvingshistorie (Leerling -> Historie -> Inschrijvingen). Deze gegevens mag u dan ook niet meer wijzigen of verwijderen (tenzij het om correcties gaat).


Zodra de leerling is uitgeschreven, kunt u de inschrijfstatus direct weer wijzigen naar 'Ingeschreven' of 'Ambulant Begeleid', zodat een nieuwe inschrijvingsperiode wordt gestart. Om de nieuwe inschrijvingsperiode voor BRON correct vast te leggen, dient u de volgende gegevens te controleren en zonodig te corrigeren en/of aan te vullen:
 • tabblad Onderwijs (1)
  • Inschrijfdatum
  • Datum onderwijs sinds
 • tabblad Onderwijs (2)
  • Klas
  • Huidige onderwijsoort
  • Inschrijfstatus
 • de tabbladen WEC en Inschrijving worden automatisch ingevuld indien bovenstaande gegevens correct zijn ingevoerd
 • voer op het tabblad CvI de actuele indicatiegegevens in op basis waarvan de leerling wordt ingeschreven:
  • Indicatienummer
  • Ingangsdatum
  • Onderwijssoort
 • indien de leerling ambulant begeleid wordt: maak op het tabblad AB een nieuwe AB-periode aan met de actuele gegevens over de ambulante begeleiding:
  • Inschrijvingsperiode (kies de periode met 'heden' als einddatum)
  • Begeleidingsvorm
  • Ingangsdatum (gelijk aan de inschrijfdatum)
  • Indicatie (kies de indicatie op grond waarvan de leerling ambulant begeleid wordt)
  • Naam school