Categorieën | Trefwoorden | Meest bekeken | Meest recent
LVS2000 - Overige contacten in keuzelijstjes
LVS2000 - Overige contacten in keuzelijstjes

Vraag
Ik heb contactgegevens ingevoerd in Overige Contacten, maar ik zie ze nergens terug in keuzelijstjes. Hoe los ik dit op?

Antwoord
Als u gegevens hebt ingevoerd in School -> Contacten -> Overige contacten, kunt u achter de regel aangeven in welke keuzelijstjes de contactgegevens zichtbaar moeten zijn. U maakt deze selectie door het inschakelen van opties in de rechterkant van het overzicht. Hierbij heeft u de keuze uit de volgende categorieën:
  • R - Residentiële instantie
  • H - Huisarts
  • W - WA-verzekeraar
  • Z - Zorgverzekeraar
  • T - Taxi- en/of vervoersbedrijf
  • F - Financier
  • L - Leerplichtambtenaar