Categorieën | Trefwoorden | Meest bekeken | Meest recent
LVS2000 - Opmaak sjabloon verandert bij exporteren
LVS2000 - Opmaak sjabloon verandert bij exporteren

Vraag
Hoe kan het dat sommige variabelen na het exporteren een andere opmaak (lettertype) hebben dan in het sjabloon?

Antwoord
Wanneer een document andere opmaakstijlen (lettertypen) laat zien dan wat in het oorspronkelijke sjabloon zichtbaar is, zijn de veldcodes achter de sjabloonvariabelen opgemaakt in een afwijkende stijl. Door over te schakelen naar weergave van veldcodes kan dit hersteld worden.


Uitleg en werkwijze
Voor de definitie van sjabloonvariabelen maakt de functie Speciaal Exporteren gebruik van zogeheten 'velden' in MSWord. Velden zijn enigszins vergelijkbaar met cellen in Excel: ze bevatten een formule en een resultaat en de opmaak kan worden gewijzigd. Echter, waar in Excel alleen op het resultaat van een formule een opmaakstijl kan worden toegepast, kan dit in Word zowel op de formule als op het resultaat. Standaard wordt in een Word-document alleen het resultaat van een veld getoond. U kunt schakelen tussen de weergave van veldcodes en resultaten in een document met de toetscombinatie <Alt>+<F9>. Veldcodes worden weergegeven tussen accolades, bijvoorbeeld: { DOCVARIABLE LEERLING_KLAS \* MERGEFORMAT }.


Wanneer u een sjabloon opent in MSWord, worden van de sjabloonvariabelen in eerste instantie alleen de actuele waarden (resultaten van de veldcodes) getoond. Wanneer u de zichtbare onderdelen van het sjabloon opmaakt in de stijl die u wenst, wijzigt u dus ook alleen de waarden van de sjabloonvariabelen. Gaat u vanuit LVS2000 vervolgens gegevens exporteren naar het sjabloon, dan kan het voorkomen dat het lettertype van sommige variabelen in het uiteindelijke document anders is dan wat u in het sjabloon ziet. In dat geval hebben de waarden van de betreffende variabelen in het sjabloon wel de gewenste opmaak, maar de achterliggende veldcodes niet.


Door met <Alt>+<F9> over te schakelen naar weergave van veldcodes zult u in het algemeen vrij snel zien welke veldcodes een afwijkende opmaak hebben. Om de opmaak van een veldcode te wijzigen, selecteert u de gehele veldcode, inclusief de accolades. Vervolgens past u de gewenste opmaak toe. Wanneer de opmaak van alle veldcodes naar wens is, slaat u het sjabloon op.


Indien het sjabloon veel veldcodes bevat met een afwijkende opmaak, kan het handiger zijn om met één bewerking alle opmaakstijlen uit het sjabloon te verwijderen, zeker wanneer niet al te veel verschillende opmaakstijlen worden gebruikt. Hierbij gaat u als volgt te werk:
  • toets <Ctrl>+<A> om alle tekst in het document te selecteren;
  • toets <Ctrl>+<Alt>+<Shift>+S (het venster Stijlen wordt getoond);


  • klik op 'Alles wissen';
  • pas indien nodig de gewenste opmaak toe op de verschillende onderdelen van het sjabloon en sla het op.
Indien de werkelijkheid weerbarstiger blijkt en het probleem met bovenstaande methoden niet kan worden verholpen, kunt u nog proberen om na het verwijderen van alle opmaak de volledige inhoud van het sjabloon te kopiëren naar een nieuw sjabloon. Een leeg sjabloon kunt u downloaden vanaf onze website. Let op: omdat Word vanaf versie 2007 gebruikmaakt van een nieuw bestandsformaat met bijbehorende extensie (.dotm), heeft u voor Word versie 2007 en hoger een ander sjabloon nodig dan voor Word 2003.