Categorieën | Trefwoorden | Meest bekeken | Meest recent
LVS2000 - Vakgebieden in het handelingsplan
LVS2000 - Vakgebieden in het handelingsplan

Vraag
- Waarom is een nieuw aangemaakt vakgebied of item niet zichtbaar in het handelingsplan?

- Is het mogelijk om vakgebieden buiten beschouwing te laten in het handelingsplan?

- In het handelingsplan zijn op de tabbladen 'Doelen' en 'Domeinopmerkingen' alle vakgebieden zichtbaar die gedefinieerd zijn binnen een leerlijn. De leerlijn die wij gebruiken bevat een aantal vakgebieden die wij niet gebruiken; deze willen wij in het handelingsplan dan ook niet tonen. In het groepsplan en het leerlingvolgsysteem (LVS) zijn wel de juiste vakgebieden zichtbaar. Kan dit aangepast worden?

Antwoord
U kunt zelf bepalen welke vakgebieden in het handelingsplan opgenomen worden. Voor het tonen van doelen gaat het handelingsplan echter uit van domeinen en niet van vakgebieden. De definitie van domeinen maakt het mogelijk om een alternatieve indeling te maken van de items in een vakgebied. Een reden hiervoor kan bijvoorbeeld zijn om de schoolse vakgebieden aan te laten sluiten bij aandachtsgebieden die op een revalidatiecentrum gebruikt worden.


Omdat een alternatieve indeling van vakgebieden niet altijd even zinvol is, zijn bij de standaarddefinitie van domeinen de vakgebieden in eerste instantie 1 op 1 overgenomen. Mogelijk ontstaat hierdoor verwarring, doordat in het handelingsplan een domein hetzelfde lijkt te zijn als een vakgebied.


Doordat het handelingsplan uitgaat van domeinen, wordt een nieuw vakgebied of item niet automatisch hierin opgenomen; hiervoor zal het altijd eerst gekoppeld moeten worden aan een domein.


Andersom kunt u een domein uit de leerlijn verwijderen als u het niet in het handelingsplan wilt opnemen.


U kunt domeinen definiëren en hieraan items koppelen in IPV -> Definieer Formulier op het tabblad Domeinen.