Categorieën | Trefwoorden | Meest bekeken | Meest recent
LVS2000 - Ecaris -> LVS2000
LVS2000 - Ecaris -> LVS2000

Vraag
Welke gegevens worden door LVS2000 geïmporteerd vanuit Ecaris?

Antwoord
Ecaris exporteert gegevens in de vorm van berichten, die door een apart programma (EcarisToLvs) worden gekopieerd naar LVS2000. Ieder bericht bevat de volgende onderdelen:
  • BurgerServiceNummer (t.b.v. koppeling met leerlinggegevens)
  • Gegevensdomein
  • Behandelinformatie (vrije tekst)
  • Therapeut / verantwoordelijk revalidatiearts


De behandelinformatie is waar het om draait: deze wordt in LVS2000 op het niveau van domeinopmerkingen (module IPV) geïntegreerd met de onderwijsvorderingen van leerlingen.


Voor meer informatie over de wijze waarop in Ecaris gegevens worden vastgelegd en gereedgemaakt voor export naar LVS2000, kunt u contact opnemen met de VIR.