Categorieën | Trefwoorden | Meest bekeken | Meest recent
LVS2000 - Symbolen en speciale tekens in tekstvelden
LVS2000 - Symbolen en speciale tekens in tekstvelden

Vraag
Hoe kan ik in een tekstveld in LVS2000 symbolen (bijvoorbeeld ≥ of ≤) invoeren?

Antwoord
Indien u weet welke ASCII-code het teken heeft, kunt u het teken rechstreeks in een veld invoegen door <Alt> ingedrukt te houden en de bijbehorende ASCII-code in te toetsen. Uiteraard moet u dan weten welke code correspondeert met welk symbool. Op internet zijn hiervan voorbeelden te vinden.


Een wat omslachtiger oplossing is het betreffende symbool in een Word-document in te voegen, dit te kopiëren en vervolgens te plakken in het betreffende veld in LVS2000.