Categorieën | Trefwoorden | Meest bekeken | Meest recent
LVS2000 - Oud-personeel
LVS2000 - Oud-personeel

Vraag
- Kan ik oud-personeelsleden gewoon verwijderen uit LVS2000?

- Is het in LVS2000 mogelijk om oud-personeel te archiveren?

Antwoord
Oud-personeel dat nog in het Overzicht Personeel staat kunt u op 2 manieren behandelen:
 • Verwijderen uit de database (Database -> Verwijderen gegevens). Hiermee wordt de betreffende persoon definitief uit de database verwijderd. Dit is alleen mogelijk indien vanuit andere onderdelen in LVS200 niet meer naar de persoon verwezen wordt. Zijn nog niet alle verwijzingen verwijderd, dan krijgt u een foutmelding wanneer u personeelsgegevens probeert te verwijderen.
  Op de volgende plaatsen kunnen verwijzingen naar personeel gemaakt zijn:
  • ambulante begeleiding
  • journaal
  • klas (mentor)
  • leerlingenzorg
  • leerlinggegevens (mentor)
  • pakket
  • speciaalinfo
 • Oud-personeelsleden kunt u markeren als historisch personeel door in het veld Type persoon de overeenkomstige waarde te selecteren uit het keuzelijstje (Personeel -> Gegevens, tabblad Persoonsgegevens). Alle gegevens blijven dan aanwezig in de database en er kan naar worden verwezen bij het invoeren van bijvoorbeeld journaalopmerkingen. In gegevensformulieren die u in de module Formulieren heeft gemaakt, kunt u historisch personeel wegfilteren uit keuzelijstjes.