Categorieën | Trefwoorden | Meest bekeken | Meest recent
LVS2000 - Niet Nederlandse Culturele Achtergrond (NNCA)
LVS2000 - Niet Nederlandse Culturele Achtergrond (NNCA)

Vraag
Wanneer heeft een leerling een niet-Nederlandse culturele achtergrond?

Antwoord
Grofweg geldt dat een kind een niet-Nederlandse culturele achtergrond heeft indien het afkomstig is uit een niet-Engelstalig land buiten Europa, of wanneer minimaal een van beide ouders uit een dergelijk land komt.


In alle andere gevallen vult u op het tabblad 'Onderwijs (2)' als culturele achtergrond de Nederlandse culturele achtergrond in, dus ook als het kind of één van de ouders bijvoorbeeld uit Duitsland afkomstig is.


Onder een leerling met een niet-Nederlandse culturele achtergrond wordt een leerling verstaan:


1. die behoort tot de Molukse bevolkingsgroep;


2. van wie ten minste één van de ouders of voogden afkomstig is uit Griekenland, Italië, vmgl/oud Joegoslavië, Kaapverdië, Marokko, Portugal, Spanje, Tunesië of Turkije;


3. van wie ten minste één van de ouders of voogden afkomstig is uit Suriname, Aruba of de Nederlandse Antillen;


4. van wie ten minste één van de ouders of voogden als vreemdeling rechtmatig verblijf heeft op grond van een verblijfsvergunning als bedoeld in artikel 28 of 33 van de vreemdelingenwet 2000 (Stb 2001, 584);


5. van wie ten minste één van de ouders of voogden afkomstig is uit een ander niet-Engelstalig land buiten Europa, echter met uitzondering van Indonesië. Onder Engelstalige landen buiten Europa worden de volgende landen verstaan: Verenigde Staten van Amerika, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. Alle andere landen buiten Europa kunnen dus beschouwd worden als niet-Engelstalig land buiten Europa.
Onder het niet-Europese deel van de voormalige Sovjet Unie vallen de volgende landen:
- Armenië
- Azerbajdsjan
- Georgië
- Kazachstan
- Kyrgyzstan
- Tadzjikistan
- Toerkmenistan
- Oezbekistan
Dit zijn derhalve niet-Engelstalige landen buiten Europa. Alle overige landen behoren tot de Russische Federatie of behoren tot het Europese gedeelte van de voormalige Sovjet Unie.


[bron: Toelichting op de leerlingentelling van 1 oktober 2009 voor het (voortgezet) speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs]