Categorieën | Trefwoorden | Meest bekeken | Meest recent
LVS2000 - Eindejaarsverwerking
LVS2000 - Eindejaarsverwerking

Vraag
- Welke stappen dien ik in welke volgorde te doorlopen met de eindejaarsverwerking?

- Welke onderdelen van de eindejaarsverwerking kan ik voor de zomervakantie uitvoeren in LVS2000 en welke onderdelen niet?

Antwoord
Een correct uitgevoerde eindejaarsverwerking is van groot belang om de uitwisseling van gegevens tussen LVS2000 en BRON soepel te laten verlopen. Een aantal taken rondom de eindejaarsverwerking kan in LVS2000 probleemloos voorbereid worden en/of met een toekomstige ingangsdatum worden uitgevoerd. Hoewel dit niet noodzakelijk is, kan het een middel zijn om de werkzaamheden rondom de eindejaarsverwerking te spreiden, zodat niet alles in één keer uitgevoerd hoeft te worden. In dit artikel worden de meest voorkomende onderdelen van de eindejaarsverwerking op een rijtje gezet. De volgorde waarin deze worden genoemd is ook de volgorde waarin u de onderdelen dient uit te voeren (indien van toepassing).


Heeft u naar aanleiding van de eindejaarsverwerking in LVS2000 vragen met betrekking tot de uitwisseling met BRON en/of is er sprake van afkeursignalen, stuurt u dan in uw bericht aan de helpdesk altijd het resultatenoverzicht mee dat BRONClick aan het eind van de uitwisseling genereert.


In onderstaande tekst wordt verwezen naar een aantal andere artikelen in deze kennisbank. Door met de rechter muisknop een link aan te klikken en te kiezen voor 'Openen in nieuw venster' of 'Openen in nieuw tabblad', blijft deze pagina op de achtergrond staan en kunt u hier snel naar terugklikken om verder te lezen.
 1. Nieuwe klassen aanmaken
  Dit kan het gehele jaar door; klassen klaarzetten voor de zomervakantie is geen probleem.
  Zie ook: Naam klas wijzigen
 2. Klassen koppelen aan een vestiging
  Ook dit kunt u het gehele jaar door doen. Om problemen in de uitwisseling met BRON te voorkomen, raden wij zelfs aan om dit onmiddellijk te doen nadat u een of meer klassen heeft aangemaakt.
 3. Leerlingen uitschrijven
  Het is mogelijk om een leerling uit te schrijven met een toekomstige uitschrijfdatum. Voor BRON mag deze datum maximaal 1 jaar in de toekomst liggen. Omdat leerlingen doorgaans worden uitgeschreven met uitschrijfdatum 31 juli, maar de zomervakantie al eerder begint, kan het voor u handig zijn om leerlingen al op of rond de laatste schooldag uit te schrijven. Dit is dus geen probleem. Houdt u er echter rekening mee dat een leerling die u uitschrijft (ook al is dat met een toekomstige uitschrijfdatum) per direct niet meer aan een klas gekoppeld is. Hierdoor wordt de toegang tot functies als Absentie, Journaal en IPV beperkt en kunt u daar geen gegevens meer aan toevoegen.
 4. Nieuwe leerlingen inschrijven
  Leerlingen kunnen ook met een toekomstige inschrijfdatum worden ingeschreven. In principe kunt u dit dus ook het gehele jaar door doen.
  Zie ook: Van tevoren invoeren nieuwe leerlingen
 5. Kennisgevingen van in- of uitschrijving exporteren
  Wanneer u een leerling heeft ingeschreven of uitgeschreven, kunt u direct een kennisgeving hiervan exporteren ten behoeve van bijvoorbeeld een gemeente of andere school. Wellicht vindt u het echter handiger om dit pas te doen wanneer u klaar bent met in- en uitschrijvingen voor een groter aantal leerlingen.
 6. (Interne) doorstroom
  • Bij de overgang naar het volgende schooljaar moeten alle leerlingen die niet uitgeschreven worden (opnieuw) geplaatst worden in een klas, ook indien een leerling niet van klas verandert, en zelfs wanneer de gehele klassenindeling gelijk blijft. Alleen dan kunt u er zeker van zijn dat de klassen- en leerjarenhistorie correct wordt vastgelegd en in de uitwisseling met BRON geen problemen oplevert. Zie ook: Leerling blijft in dezelfde klas en BRON: kwaliteit van gegevens
  • Met ingang van 1 augustus 2013 moet een leerling die doorstroomt van SO naar VSO altijd worden uitgeschreven van het SO en (opnieuw) worden ingeschreven op het VSO, ook indien SO en VSO onder hetzelfde BRIN-nummer vallen. Zie ook: Doorstroom van SO naar VSO binnen dezelfde school
  • Verschillende gegevens m.b.t. de uitwisseling met BRON worden automatisch afgeleid van wijzigingen in de plaatsingsgegevens (klas, onderwijssoort). Omdat de uit te wisselen gegevens bij vrijwel iedere wijziging op de tabbladen Onderwijs (1) en Onderwijs (2) worden herberekend, ontstaan er gemakkelijk inconsistenties en problemen indien u wijzigingen m.b.t. de plaatsing met toekomstige data vastlegt. Wij raden dit dan ook sterk af! Wijzigingen in de plaatsingsgegevens van een leerling dient u altijd op het moment van de wijziging of achteraf vast te leggen. Hierbij is tevens van belang dat u dit doet binnen de wettelijk vastgelegde aanlevertermijn van 2 weken. Zie ook: Toekomstige wijzigingen in periodegegevens
  • Wanneer uw school of instelling leerlingen ambulant begeleidt, is het in bepaalde gevallen nodig om een nieuwe inschrijvingsperiode vast te leggen. Zie ook: Van 'Ingeschreven' naar 'Ambulant begeleid' of andersom en Ambulante begeleiding en (her)indicatie