Categorieën | Trefwoorden | Meest bekeken | Meest recent
LVS2000 - Naam/titel van items of subitems wijzigen
LVS2000 - Naam/titel van items of subitems wijzigen

Vraag
- Blijft de score in het leerlingvolgsysteem (LVS) hetzelfde als de naam van een item of subitem veranderd wordt?

- In items en subitems wordt de leerling doorgaans aangeduid in de mannelijke vorm. Kan dit worden aangepast?

Antwoord
Wij adviseren om geen wijzigingen aan te brengen in de formulering van bestaande doelen in een reeds operationele doelenset. Worden er toch wijzigingen in de formulering van een doel aangebracht, dan heeft dit geen invloed op de scores die hieraan gekoppeld zijn. Wanneer de wijziging de inhoud van het doel raakt is het echter de vraag of de eerder ingevoerde scores hiermee nog wel corresponderen. Met een dergelijke actie wijzigt u namelijk (met terugwerkende kracht) de betekenis van het doel.

Indien u toch wijzigingen wilt aanbrengen in een leerlijn, kunt u dit beter doen door zelf inhoud toe te voegen. In IPV -> Definieer Formulier -> Doelenset kunt u op alle niveaus van een leerlijn (vakgebied, item, subitem) inhoud toevoegen aan bestaande leerlijnen. Vervolgens kunt u de oude doelen verbergen en nieuwe zichtbaar maken door het bijbehorende selectieveld in kolom T respectievelijk uit of aan te vinken. Hierdoor blijven de oude doelen in de database aanwezig, evenals de daarbij horende scores, maar ze zijn niet meer zichtbaar voor de leerkracht. Let op: indien u gebruikmaakt van profielen, dient u de nieuwe doelen ook op te nemen in (en de oude te verwijderen uit) de relevante profielen.

Er is nog een belangrijke reden waarom Data Care het wijzigen van doelen afraadt: bij de publicatie van de verschillende leerlijnen voor toepassing in LVS2000 fungeert Data Care in principe als doorgeefluik. De aanbieders van leerlijnen (CED, Vijf Wijzer etc.) zijn verantwoordelijk voor de inhoud en formulering van doelen. De formulering van doelen in de leerlijnen in LVS2000 is letterlijk overgenomen uit de door hen geleverde brondocumenten. Zelfs eventuele tik- en spelfouten zijn hierbij niet gecorrigeerd. Waar bijvoorbeeld in een leerlijn naar leerlingen wordt verwezen in de mannelijke vorm, is dit dus een keuze van de instantie die de leerlijn heeft geformuleerd. Data Care is in deze geen partij en kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en of problemen die ontstaat/ontstaan door (wijzigingen in) de formulering van (onderdelen van) leerlijnen.