Categorieën | Trefwoorden | Meest bekeken | Meest recent
Gezocht op trefwoord: "verblijf" - 3 resultaten gevonden

LVS2000 - Periodegegevens
Wat wordt in het kader van de uitwisseling met BRON verstaan onder periodegegevens?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Gastleerling (leerling zonder indicatie)
Sommige leerlingen blijven na het vervallen van de indicatie nog op school. Is het mogelijk om een keuzemogelijkheid voor het soort verblijf toe te voegen, bijvoorbeeld 'Gastleerling'?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - BRON en ambulant begeleide leerlingen
- BRON vertelt mij dat ik voor ambulant begeleide leerlingen bij schoolsoort en onderwijssoort '0' moet invullen. LVS2000 vult automatisch andere gegevens in, die ik dus steeds handmatig moet corrigeren. Kunt u dit voor mij oplossen? - Welke gegevens moeten voor ambulant begeleide leerlingen in LVS2000 anders worden ingevuld dan voor regulier ingeschreven leerlingen?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]