Categorieën | Trefwoorden | Meest bekeken | Meest recent
Gezocht op trefwoord: "klas" - 15 resultaten gevonden

LOGOS - Leerling uit de klas halen
Ik wil een leerling uit de klas halen. Hoe doe ik dit?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LOGOS - Leerling verplaatsen
Ik heb een leerling aan een verkeerde klas gekoppeld. Hoe kan ik dit nog ongedaan maken?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LOGOS - Leerling niet zichtbaar in Groepsplan
Ik heb een leerling verplaatst naar een andere klas, maar nu zie ik hem/haar nog niet terug in het groepsplan van de nieuwe klas.
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LOGOS - Nieuwe leerling of medewerker is niet zichtbaar in de klas
Hoe komt het dat ik mijn nieuwe leerling niet zie in de klas?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Meervoudige export IPV-formulieren
- Hoe kan ik gegevens van een IPV-formulier voor een hele klas tegelijk exporteren naar een Word-sjabloon? - Hoe kan ik een reeks IPV-formulieren in 1 keer exporteren?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Periodegegevens
Wat wordt in het kader van de uitwisseling met BRON verstaan onder periodegegevens?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Handelingsplannen voor komend schooljaar
In juni willen wij handelingsplannen afdrukken voor het komende schooljaar, maar de klassen zijn nog niet ingedeeld. Hoe lossen wij dit op?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Gegevens WEC/WPO/Inschrijving in lijsten
Hoe maak ik een lijst met gegevens van de tabbladen WEC, WPO en/of Inschrijving?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Overgang naar andere klas
Welke informatie gaat er bij de overgang naar een andere klas mee met de leerling?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Leerling blijft in dezelfde klas
Als een leerling voor komend schooljaar in dezelfde klas blijft zitten, moet de leerling dan toch via 'Leerling -> Eindverslag' overgezet worden?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Naam klas wijzigen
- Kunnen de namen van klassen zonder problemen gewijzigd worden voor het nieuwe schooljaar, zonder dat er in de leerlinghistorie gegevens overschreven worden? - Wat moet ik doen om de naam van een klas in de loop van een schooljaar te corrigeren?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Mentor koppelen aan een leerling of een klas/groep
- In 'Leerling -> Gegevens' kan op het tabblad 'Mentoren' een mentor gekoppeld worden aan een leerling. Kan dat ook in een keer voor een hele groep? - In het leerlingenoverzicht heeft 1 leerling een andere mentor dan de andere leerlingen in dezelfde klas. Hoe kan dit? - Het wijzigen van de mentor van klas heeft geen effect; in het leerlingenoverzicht staat bij de leerlingen van deze klas...
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Klas koppelen aan een vestiging
- Hoe kan ik een klas aan een vestiging koppelen? - Bij het bepalen van acties in BRON Sync wordt de volgende foutmelding gegeven: 'De volgende klassen in LVS zijn niet gekoppeld aan een vestiging of zijn gekoppeld aan meerdere vestigingen:'. Hoe los ik dit op?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Klas en leerjaar op tabblad 'Inschrijving' zijn leeg
- Op het tabblad 'Inschrijving' in het scherm Leerlinggegevens is het niet mogelijk om een klas en/of leerjaar in te vullen. Hoe kan ik deze gegevens aanpassen? - Nadat de uitschrijfdatum van een leerling is gewijzigd, zijn op het tabblad 'Inschrijving' gegevens verdwenen. Hoe herstel ik dit? - Nadat een leerling met de functie 'Eindverslag' in een andere klas is geplaatst, zijn op het...
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - BRON en ambulant begeleide leerlingen
- BRON vertelt mij dat ik voor ambulant begeleide leerlingen bij schoolsoort en onderwijssoort '0' moet invullen. LVS2000 vult automatisch andere gegevens in, die ik dus steeds handmatig moet corrigeren. Kunt u dit voor mij oplossen? - Welke gegevens moeten voor ambulant begeleide leerlingen in LVS2000 anders worden ingevuld dan voor regulier ingeschreven leerlingen?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]