Categorieën | Trefwoorden | Meest bekeken | Meest recent
Gezocht op trefwoord: "registratieoverzicht" - 6 resultaten gevonden

LVS2000 - Verschil cumulatief registratieoverzicht en GTB-overzicht
Er is een verschil in aantallen tussen het cumulatief registratieoverzicht in BRON Sync en de aantallen op het GTB-overzicht. Hoe is dit mogelijk?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Registratieoverzicht vernieuwen
Waarom moet ik eens per maand het registratieoverzicht van BRON vernieuwen?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Registratieoverzicht opvragen voor een bepaalde peildatum
Hoe kan ik met BRON Sync een registratieoverzicht ophalen voor een bepaalde peildatum?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Registratieoverzicht ophalen lukt niet
Telkens als ik met BRON Sync een registratieoverzicht wil ophalen, krijg ik de melding dat er al een verzoek voor een registratieoverzicht is ingediend. Tevens krijg ik de keuze of ik een nieuw verzoek wil indienen. Moet ik dat dan ook doen?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Passend Onderwijs
- Hoe en waar registreer ik de benodigde informatie voor Passend Onderwijs? - Hoe registreer ik een toelaatbaarheidsverklaring? - Hoe registreer is een uitstroomprofiel?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Overzicht inschrijvingen op een bepaalde datum
- Hoe krijg ik een totaaloverzicht van inschrijvingen op een bepaalde datum? Wat komt hiervan uiteindelijk op een GTB-overzicht terecht? - Hoewel de 1-oktobertelling van het CFI is vervallen, moeten wij voor sommige instanties nog steeds een papieren telling aanleveren. Hoe krijg ik dit voor elkaar?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]