Categorieën | Trefwoorden | Meest bekeken | Meest recent
Gezocht op trefwoord: "cijfers" - 5 resultaten gevonden

LVS2000 - Samenhang tussen IPV en Cijferbeheer.
Wat is de samenhang tussen de modules IPV en Cijferbeheer?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Weergave PTA-resultaten is niet volledig
- In Totalen -> Cijfers -> Matrix PTA wordt voor een of meer vakken geen gemiddelde weergegeven, terwijl er wel toetsresultaten voor zijn ingevoerd. - In Totalen -> Cijfers -> PTA/Dossier wordt voor een of meer vakken geen gemiddelde weergegeven, terwijl er wel toetsresultaten voor zijn ingevoerd. - In Leerling -> PTA -> Afdrukvoorbeeld/Afdrukken worden niet alle toetsresultaten...
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Cijfers zonder toetscode wijzigen
Hoe kan ik cijfers wijzigen waarvoor geen toetscode is ingevoerd?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Rapportcijfers genereren met verschillende afrondingsregels
- Is het mogelijk om rapportcijfers te genereren met verschillende afrondingsregels? Bijvoorbeeld: voor het 1e, 2e en 3e rapport moeten rapportcijfers op 1 decimaal afgerond worden, voor het 4e rapport op hele cijfers. - Hoe kan het dat rapportcijfers verschillen van de berekende gemiddelden?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Overgang naar andere klas
Welke informatie gaat er bij de overgang naar een andere klas mee met de leerling?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]