Categorieën | Trefwoorden | Meest bekeken | Meest recent
Gezocht op trefwoord: "ecaris" - 10 resultaten gevonden

LVS2000 - Voorbereidingen koppeling Ecaris/LVS2000
Wat kan ik doen om het gebruik van de koppeling van Ecaris met LVS2000 voor te bereiden?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Koppelen leerling- en patiëntgegevens
Hoe worden gegevens uit Ecaris gekoppeld aan leerlinggegevens in LVS2000?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Formulier uit Ecaris ombouwen naar LVS2000
Wij werken met een document dat door verschillende personen wordt ingevuld: op school door leerkrachten en in het revalidatiecentrum door therapeuten/artsen. Kan dit document in de module Formulieren worden nagebouwd met informatie uit LVS2000 en Ecaris?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Ecaris en module IPV
Waarom is de module IPV nodig om de koppeling met Ecaris te kunnen gebruiken?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Ecaris en module IPV
Wij gebruiken de module IPV niet en hebben ons handelingsplan in de module Formulieren gebouwd. Kan hieraan behandelinformatie uit Ecaris worden toegevoegd?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Ecaris -> LVS2000
Welke gegevens worden door LVS2000 geïmporteerd vanuit Ecaris?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Domeinen koppelen
Hoe kan ik domeinen koppelen? Wij hebben onze gegevensdomeinen van LVS2000 en Ecaris op elkaar afgestemd. Nu wil ik deze in LVS2000 aan elkaar koppelen, maar in het scherm Ecaris -> Koppeling Domeinen kan ik geen Ecaris-domeinen toevoegen.
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Domeinen koppelen
Waarvoor dient het koppelen van gegevensdomeinen?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

Ecaris2Lvs - SQL Server instellen en verbinding testen
Deze video laat zien welke stappen nodig zijn voor het instellen van een account in Microsoft SQL Server om met behulp van de Ecaris2Lvs service gegevens uit Ecaris in LVS2000 te kunnen importeren. Naast het maken van een account wordt ook getoond hoe u de verbinding tussen de kliniek en de school kunt testen.
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 -> Ecaris
Kan Ecaris ook gegevens van LVS2000 inlezen?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]