Categorieën | Trefwoorden | Meest bekeken | Meest recent
Gezocht op trefwoord: "bron" - 32 resultaten gevonden

LVS2000 - Periodegegevens
Wat wordt in het kader van de uitwisseling met BRON verstaan onder periodegegevens?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Meest recente versienummers
Wat is de meest recente versie van LVS2000 / BRON Sync / LVS2000 Beheertool / LVS Menu?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Extra vestiging aanmaken
Welke gevolgen heeft het als ik in LVS2000 een vestiging toevoeg; komt dit gegeven bijvoorbeeld ook bij BRON binnen?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Eindejaarsverwerking
- Welke stappen dien ik in welke volgorde te doorlopen met de eindejaarsverwerking? - Welke onderdelen van de eindejaarsverwerking kan ik voor de zomervakantie uitvoeren in LVS2000 en welke onderdelen niet?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Wijzigingen in LVS2000 worden niet gezien door BRON Sync
Ik heb BRON Sync een foutcontrole uitgevoerd en de gevonden fouten heb ik gecorrigeerd. Toch blijf ik (na opnieuw controleren) telkens dezelfde lijst met foutmeldingen houden.
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Verschil cumulatief registratieoverzicht en GTB-overzicht
Er is een verschil in aantallen tussen het cumulatief registratieoverzicht in BRON Sync en de aantallen op het GTB-overzicht. Hoe is dit mogelijk?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Spontane mutatie
BRON Sync geeft na het ophalen van de terugkoppeling aan dat er spontane mutaties zijn. Ik heb zelf geen wijzigingen aangebracht bij de leerling(en) die het betreft. Wat betekent dit?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Registratieoverzicht vernieuwen
Waarom moet ik eens per maand het registratieoverzicht van BRON vernieuwen?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Registratieoverzicht opvragen voor een bepaalde peildatum
Hoe kan ik met BRON Sync een registratieoverzicht ophalen voor een bepaalde peildatum?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Registratieoverzicht ophalen lukt niet
Telkens als ik met BRON Sync een registratieoverzicht wil ophalen, krijg ik de melding dat er al een verzoek voor een registratieoverzicht is ingediend. Tevens krijg ik de keuze of ik een nieuw verzoek wil indienen. Moet ik dat dan ook doen?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Passend Onderwijs
- Hoe en waar registreer ik de benodigde informatie voor Passend Onderwijs? - Hoe registreer ik een toelaatbaarheidsverklaring? - Hoe registreer is een uitstroomprofiel?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Melding in BRON Sync: Vestiging niet te herleiden
BRON Sync geeft de volgende foutmelding: 'In uw leerlingadministratie is voor één of meerdere inschrijvingen van de volgende leerlingen de vestiging niet te herleiden'. Het gaat om uitgeschreven leerlingen. Hoe kan ik dit oplossen?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Ik krijg alleen nog attentiesignalen in het scherm. Mag ik nu verzenden?
Ik ben met de gegevenscontrole in BRON Sync bezig en krijg alleen nog attentiesignalen in het scherm. Mag ik nu verzenden?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Het verzenden van gegevens duurt erg lang of stagneert
Ik wil mijn gegevens naar BRON verzenden, maar dit proces duurt uitzonderlijk lang en/of is gestagneerd.
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Gegevens uitwisselen m.b.v. BRON Sync niet mogelijk
LVS2000 - BRON Sync kan geen verbinding (meer) maken om gegevens uit te wisselen. Hoe los ik dit op?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Foutmelding BRON Sync
Bij het uitwisselen geeft BRON Sync een foutmelding met een code die mij niets zegt. Wat betekent deze en hoe los ik het probleem op?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Foutmelding: 'De database is geen LVS2000 database of is niet geschikt voor deze versie van BRON Sync...'
Bij het starten van BRON Sync wordt de volgende foutmelding gegeven: 'De database is geen LVS2000 database of is niet geschikt voor deze versie van BRON Sync. Werk de LVS2000 database bij naar versie of hoger en probeer opnieuw.' Ik kan BRON Sync nu niet gebruiken. Hoe los ik dit op?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Een leerling is niet zichtbaar in BRON Sync, maar staat wel in LVS2000
Waarom worden sommige leerlingen niet in BRON Sync getoond terwijl ze wel in LVS2000 staan?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Certificaat voor BRON installeren
Hoe installeer ik een certificaat voor de uitwisseling met BRON?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Beveiligingscertificaat BRON Sync
- BRON Sync geeft d.m.v. een foutmelding aan dat mijn BRON-certificaat niet geldig is, terwijl ik hiermee pas nog gegevens heb uitgewisseld. Wat is er aan de hand? - Hoe kan ik controleren of mijn BRON-certificaat veilig is en dat de uitwisseling met BRON veilig verloopt?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Bericht geaccepteerd door BRON, maar kan niet worden verwerkt
Ik krijg in BRON Sync de melding 'Terugkoppeling bericht is geaccepteerd door Bron maar kan niet worden verwerkt omdat het bericht niet meer bestaat in LVS2000'. Wat betekent dit?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Acties opnieuw uitvoeren
Wat is de bedoeling van het selectievakje 'Opnieuw' in de lijst met afkeursignalen van BRONclick?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Welke gegevens worden uitgewisseld met BRON PO?
Welke gegevens uit LVS2000 worden er allemaal uitgewisseld met BRON PO (Primair Onderwijs)?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Overzicht inschrijvingen op een bepaalde datum
- Hoe krijg ik een totaaloverzicht van inschrijvingen op een bepaalde datum? Wat komt hiervan uiteindelijk op een GTB-overzicht terecht? - Hoewel de 1-oktobertelling van het CFI is vervallen, moeten wij voor sommige instanties nog steeds een papieren telling aanleveren. Hoe krijg ik dit voor elkaar?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Niet Nederlandse Culturele Achtergrond (NNCA)
Wanneer heeft een leerling een niet-Nederlandse culturele achtergrond?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Leerling uitsluiten van aanlevering aan BRON
- Hoe kan ik een leerling uitsluiten voor aanlevering aan BRON? - Ik heb een leerling toegevoegd aan LVS2000, maar ik ben nog niet klaar met het invullen van alle gegevens die voor BRON belangrijk zijn. Hoe voorkom ik dat de gegevens van deze leerling met BRON worden uitgewisseld? - Is het mogelijk om gegevens van een fictieve leerling aan LVS2000 toe te voegen zonder dat deze met BRON...
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Leerlingen worden niet gemeld bij BRON
Het aantal leerlingen dat ik bij BRON heb gemeld komt niet overeen met het aantal leerlingen dat ik in LVS2000 heb staan. Ik mis er een aantal. Hoe komt dit?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Gearchiveerde leerling naar BRON
Hoe kan ik een gearchiveerde leerling die na 1-8-2008 is uitgeschreven naar BRON verzenden?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Foutmelding leerlingen met gelijke inschrijfdatum
Wat betekent de volgende foutmelding in BRON Sync? 'In uw leerlingadministratie zijn voor de volgende leerling(en) inschrijvingen met gelijke inschrijfdatum gevonden:'
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Bericht van BRON over kwaliteit van gegevens
Van BRON hebben wij een bericht ontvangen waarin gemeld wordt dat de kwaliteit van onze gegevens onvoldoende is; voor een aantal leerlingen zou geen wisseling van leerjaar geregistreerd zijn. Wij hebben inderdaad leerlingen die niet naar een andere groep gaan. Maar de berekening van leerjaren is toch gekoppeld aan de 'Datum onderwijs sinds'? Waarom wordt het leerjaar dan niet automatisch...
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Afkeursignaal: 'geen (geldige) indicatie'
BRON geeft voor een leerling het volgende afkeursignaal: 'De leerling heeft geen (geldige) indicatie en mag niet worden ingeschreven of moet per 31-7 worden uitgeschreven.' In LVS2000 zijn de indicatiegegevens correct ingevoerd. Hoe los ik dit op?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

Instructievideo aanpassingen Passend Onderwijs
Deze instructievideo bevat een uitleg over de aanpassingen die noodzakelijk waren voor Passend Onderwijs: het registreren van toelaatbaarheidsverklaringen en uitstroomprofielen. Daarnaast een korte blik op enkele nieuwe functies.
[Zoek op hetzelfde onderwerp]