Categorieën | Trefwoorden | Meest bekeken | Meest recent
Gezocht op trefwoord: "indicatie" - 11 resultaten gevonden

LVS2000 - Variabelen AB en indicaties (module Formulieren en Speciaal Exporteren)
- Wat is het verschil tussen de subcategorieën AB en Ambulante Begeleiding? - Wat is het verschil tussen de subcategorieën CVI en Indicatie?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Leerling inschrijven zonder indicatie
- Ik heb een nieuwe leerling ingeschreven, maar er zijn nog geen indicatiegegevens beschikbaar. BRON keurt deze inschrijving af. Wat moet ik doen? - Komend schooljaar komt een leerling ter observatie naar onze school. Hoe leg ik dit vast?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Leerling gaat naar een andere school, ambulante begeleiding loopt door
Een leerling die door ons ambulant begeleid wordt, gaat naar een andere school. De ambulante begeleiding vanuit onze school loopt gewoon door. Hoe verwerk ik dit correct?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Herindicatie bij doorlopende ambulante begeleiding
Een ambulant begeleide leerling krijgt een herindicatie, terwijl de begeleiding gewoon doorgaat. Hoe leg ik dit vast?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Eerst residentieel geplaatst, daarna ingeschreven
Hoe leg ik de overgang van residentiële plaatsing naar een indicatie vast? Voorbeeld: - een leerling is residentieel geplaatst sinds 1 augustus 2007 - de leerling heeft een indicatie gekregen per 1 augustus 2010
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Aflopende indicatie
- Wat moet ik doen met een leerling waarvan de indicatie afloopt of vervalt en die geen herindicatie heeft of krijgt? - Wanneer een leerling 20 jaar wordt, vervalt de indicatie/bekostiging, maar de leerling blijft nog tot het eind van het schooljaar op school. BRON geeft hierover een attentiesignaal. Wat moet ik doen?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Onderwijssoort bij indicatie
Van de CvI heb ik indicatiegegevens ontvangen met een onderwijssoort die niet voorkomt in het keuzelijstje op het tabblad CvI. - Hoe registreer ik dit correct? - Kan het keuzelijstje Onderwijssoort worden uitgebreid?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Leerling uitsluiten van aanlevering aan BRON
- Hoe kan ik een leerling uitsluiten voor aanlevering aan BRON? - Ik heb een leerling toegevoegd aan LVS2000, maar ik ben nog niet klaar met het invullen van alle gegevens die voor BRON belangrijk zijn. Hoe voorkom ik dat de gegevens van deze leerling met BRON worden uitgewisseld? - Is het mogelijk om gegevens van een fictieve leerling aan LVS2000 toe te voegen zonder dat deze met BRON...
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Indicatie syndroom van Down
Hoe leg ik een indicatie voor een onderwijssoort aan kinderen met het syndroom van Down correct vast?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Afkeursignaal: 'geen (geldige) indicatie'
BRON geeft voor een leerling het volgende afkeursignaal: 'De leerling heeft geen (geldige) indicatie en mag niet worden ingeschreven of moet per 31-7 worden uitgeschreven.' In LVS2000 zijn de indicatiegegevens correct ingevoerd. Hoe los ik dit op?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

Indicatiegegevens vastleggen
Deze instructievideo beschrijft hoe u de gegevens van een of meer van een REC ontvangen indicatie(s) kunt vastleggen.
[Zoek op hetzelfde onderwerp]