Categorieën | Trefwoorden | Meest bekeken | Meest recent
Gezocht op trefwoord: "uitschrijven" - 8 resultaten gevonden

LVS2000 - Van 'Ingeschreven' naar 'Ambulant Begeleid' of andersom
- Een leerling verlaat onze school en wordt vanaf nu door ons ambulant begeleid. Hoe leg ik dit vast? - Een leerling komt vanuit de ambulante begeleiding terug bij ons op school. Hoe leg ik dit vast? - Een leerling komt vanuit de ambulante begeleiding terug bij ons op school. In een instructiefilmpje heb ik gezien dat ik de leerling moet uitschrijven. Maar raak ik daarbij geen gegevens...
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Herindicatie en inschrijving
- Moet een leerling bij wie de indicatie afloopt op 31-7-2010 en die per 1-8-2010 een nieuwe indicatie krijgt, uitgeschreven worden en opnieuw ingeschreven? - Moet een leerling worden uitgeschreven en opnieuw ingeschreven wanneer de herindicatie niet aansluit op de indicatie? - Moet een leerling bij wie de indicatie afloopt en die nog geen herindicatie heeft worden uitgeschreven?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Bestemming bij uitschrijven
- Waarom moeten bij uitschrijven van leerlingen bestemmingegegevens in ingevuld worden (school, onderwijssoort, bijzondere situatie)? - Een leerling van onze school gaat een vervolgopleiding doen aan een instelling die niet als onderwijsinstelling bekend staat. Wat moet ik invullen als bestemming na uitschrijven?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Ambulante begeleiding beëindigen
Welke handelingen moet ik uitvoeren wanneer de ambulante begeleiding van een leerling beëindigd wordt?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Aflopende indicatie
- Wat moet ik doen met een leerling waarvan de indicatie afloopt of vervalt en die geen herindicatie heeft of krijgt? - Wanneer een leerling 20 jaar wordt, vervalt de indicatie/bekostiging, maar de leerling blijft nog tot het eind van het schooljaar op school. BRON geeft hierover een attentiesignaal. Wat moet ik doen?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Bestemmingsgegevens alvast invullen
Van een leerling is bekend dat deze over een bepaalde tijd naar een andere school gaat. Is het mogelijk om deze wijziging alvast in LVS2000 door te voeren?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

Uitgeschreven leerlingen zichtbaar maken
Indien u de hiervoor benodigde gebruikersrechten in LVS2000 heeft, kunt u zelf bepalen of uitgeschreven leerlingen in het leerlingenoverzicht getoond worden of niet. In deze instructievideo ziet u hoe u deze gebruikersrechten kunt instellen.
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

Leerling uitschrijven
Deze video beschrijft hoe u een reguliere of ambulant begeleide leerling kunt uitschrijven.
[Zoek op hetzelfde onderwerp]