Categorieën | Trefwoorden | Meest bekeken | Meest recent
Gezocht op trefwoord: "leerling" - 22 resultaten gevonden

LOGOS - Leerling uit de klas halen
Ik wil een leerling uit de klas halen. Hoe doe ik dit?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LOGOS - Leerling verplaatsen
Ik heb een leerling aan een verkeerde klas gekoppeld. Hoe kan ik dit nog ongedaan maken?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LOGOS - Leerling niet zichtbaar in Groepsplan
Ik heb een leerling verplaatst naar een andere klas, maar nu zie ik hem/haar nog niet terug in het groepsplan van de nieuwe klas.
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LOGOS - Leerling toevoegen aan bestaand groepsplan
Ik wil een leerling toevoegen aan een bestaand groepsplan.
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

Welk leerlijnenpakket
Aan welk leerlijnenpakket is de leerling gekoppeld?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LOGOS - Bijwerken leerlingen in groepsplan
Ik heb leerlingen toegevoegd aan / verwijderd uit de groep, maar bij het openen van het groepsplan krijg ik geen melding dat de samenstelling van de klas gewijzigd is. Hoe kan dat?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Formulier IPV verwijderen
Hoe kan ik de leerlijn van een individuele leerling uit het leerlingvolgsysteem (LVS) verwijderen?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Overzetten leerlingjournaal
Is het mogelijk om gegevens uit het Journaal te verplaatsen naar Leerlingenzorg?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Namen van leerlingen in groepsplan tussen haakjes
Waarom staan in een groepsplan de namen van sommige leerlingen tussen haakjes?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Koppelen leerling- en patiëntgegevens
Hoe worden gegevens uit Ecaris gekoppeld aan leerlinggegevens in LVS2000?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Vak ontbreekt in Leerling -> PTA -> Afdrukvoorbeeld
In Leerling -> PTA -> Afdrukvoorbeeld ontbreekt een vak in het geheel, terwijl er voor de betreffende leerling wel PTA-toetsresultaten zijn ingevoerd. Hoe herstel ik dit?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Van tevoren inschrijven nieuwe leerlingen
Van veel nieuwe leerlingen die volgend schooljaar bij ons op school komen zijn de gegevens al binnen. Kunnen wij deze gegevens alvast in LVS2000 invoeren, zodat ze in het nieuwe schooljaar meteen geactiveerd kunnen worden?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Leerling inschrijven zonder indicatie
- Ik heb een nieuwe leerling ingeschreven, maar er zijn nog geen indicatiegegevens beschikbaar. BRON keurt deze inschrijving af. Wat moet ik doen? - Komend schooljaar komt een leerling ter observatie naar onze school. Hoe leg ik dit vast?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Aflopende indicatie
- Wat moet ik doen met een leerling waarvan de indicatie afloopt of vervalt en die geen herindicatie heeft of krijgt? - Wanneer een leerling 20 jaar wordt, vervalt de indicatie/bekostiging, maar de leerling blijft nog tot het eind van het schooljaar op school. BRON geeft hierover een attentiesignaal. Wat moet ik doen?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Ouders/verzorgers verwijderen
Hoe verwijder ik een ouder/verzorger bij een leerling?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Mentor koppelen aan een leerling of een klas/groep
- In 'Leerling -> Gegevens' kan op het tabblad 'Mentoren' een mentor gekoppeld worden aan een leerling. Kan dat ook in een keer voor een hele groep? - In het leerlingenoverzicht heeft 1 leerling een andere mentor dan de andere leerlingen in dezelfde klas. Hoe kan dit? - Het wijzigen van de mentor van klas heeft geen effect; in het leerlingenoverzicht staat bij de leerlingen van deze klas...
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Klas koppelen aan een vestiging
- Hoe kan ik een klas aan een vestiging koppelen? - Bij het bepalen van acties in BRON Sync wordt de volgende foutmelding gegeven: 'De volgende klassen in LVS zijn niet gekoppeld aan een vestiging of zijn gekoppeld aan meerdere vestigingen:'. Hoe los ik dit op?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Leerling uitsluiten van aanlevering aan BRON
- Hoe kan ik een leerling uitsluiten voor aanlevering aan BRON? - Ik heb een leerling toegevoegd aan LVS2000, maar ik ben nog niet klaar met het invullen van alle gegevens die voor BRON belangrijk zijn. Hoe voorkom ik dat de gegevens van deze leerling met BRON worden uitgewisseld? - Is het mogelijk om gegevens van een fictieve leerling aan LVS2000 toe te voegen zonder dat deze met BRON...
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

Leerlingen tussen haakjes in het groepsplan
In het Groepsplan staan de namen van sommige leerlingen tussen haakjes. Wat is daar de betekenis van en hoe kan ik deze verwijderen? In deze instructievideo ziet u welke handelingen u moet verrichten.
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

Van Niet Ingeschreven naar Ingeschreven
Deze video beschrijft hoe u een reeds aanwezige leerling met de status 'Niet ingeschreven' kunt inschrijven als reguliere leerling.
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

Nieuwe leerling
U leert hoe u een nieuwe (niet eerder ingeschreven) leerling kunt toevoegen aan uw administratie.
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

Leerling uitschrijven
Deze video beschrijft hoe u een reguliere of ambulant begeleide leerling kunt uitschrijven.
[Zoek op hetzelfde onderwerp]