Categorieën | Trefwoorden | Meest bekeken | Meest recent
Gezocht op onderwerp: "Inrichting" binnen categorie: "Administratie" - 37 resultaten gevonden

LVS2000 - Wisselende mentor in een klas
Bij het opzetten van het nieuwe schooljaar willen we de klasnamen behouden, terwijl de mentoren wisselen van klas. Hoe doe ik dat zo dat ik straks de juiste persoon aan de juiste klas gekoppeld heb?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Volgorde van ouders/verzorgers wijzigen
Hoe verander ik de volgorde van ouders/verzorgers in tabblad ouders/verzorgers?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Tijdelijk adres
Is het mogelijk om voor een leerling een tijdelijk adres vast te leggen?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Symbolen en speciale tekens in tekstvelden
Hoe kan ik in een tekstveld in LVS2000 symbolen (bijvoorbeeld ≥ of ≤) invoeren?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Spellingscontrole
Is er een spellingscontrole aanwezig in LVS2000?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Selectievelden/keuzelijstjes wijzigen
- Kan ik in LVS2000 nieuwe opties toevoegen aan keuzelijstjes? - In het scherm 'Leerlinggegevens' staat een tabblad 'Zorgverslagen'. Is er een mogelijkheid om het lijstje aan te passen?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Schooladres wijzigen
Hoe kan ik de de schoolgegevens in Database -> Eigenschappen wijzigen?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Privacy
Hoe moet ik omgaan met de privacygevoeligheid van mijn leerlinggegevens?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Pasfoto's van leerlingen niet (meer) zichtbaar
- Ik heb foto's van onze leerlingen toegevoegd aan LVS2000, maar bij collega's worden deze niet getoond. Hoe kan ik dit oplossen? - Ik heb foto’s van onze kinderen toegevoegd aan LVS2000, maar nu zijn alle foto's verdwenen uit het tabblad Persoonsgegevens. Hoe komt dit?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Pasfoto's toevoegen
Hoe kan ik pasfoto's toevoegen aan leerlinggegevens in LVS2000?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Overige contacten in keuzelijstjes
Ik heb contactgegevens ingevoerd in Overige Contacten, maar ik zie ze nergens terug in keuzelijstjes. Hoe los ik dit op?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Oud-personeel
- Kan ik oud-personeelsleden gewoon verwijderen uit LVS2000? - Is het in LVS2000 mogelijk om oud-personeel te archiveren?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Ouders/verzorgers verwijderen
Hoe verwijder ik een ouder/verzorger bij een leerling?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Oude klassen verwijderen
Hoe kan ik een klas verwijderen die niet meer gebruikt wordt?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Onderwijssoorten toevoegen of verwijderen
Hoe kan ik onderwijssoorten toevoegen of verwijderen?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Nieuwe klassen aanmaken
- Hoe maak ik een nieuwe klassenindeling aan? - Wanneer kan of moet ik een klassenindeling voor het nieuwe schooljaar aanmaken?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Nationaliteit ontbreekt in keuzelijst Nationaliteit
Bij de leerlinggegevens wil ik op tabblad 'Persoonsgegevens' een nationaliteit invullen die niet voorkomt in het keuzelijstje. Kan deze toegevoegd worden?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Naam klas wijzigen
- Kunnen de namen van klassen zonder problemen gewijzigd worden voor het nieuwe schooljaar, zonder dat er in de leerlinghistorie gegevens overschreven worden? - Wat moet ik doen om de naam van een klas in de loop van een schooljaar te corrigeren?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Mentor koppelen aan een leerling of een klas/groep
- In 'Leerling -> Gegevens' kan op het tabblad 'Mentoren' een mentor gekoppeld worden aan een leerling. Kan dat ook in een keer voor een hele groep? - In het leerlingenoverzicht heeft 1 leerling een andere mentor dan de andere leerlingen in dezelfde klas. Hoe kan dit? - Het wijzigen van de mentor van klas heeft geen effect; in het leerlingenoverzicht staat bij de leerlingen van deze klas...
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Melding/controle nieuwe opmerkingen
Is het mogelijk om bij het opstarten van LVS2000 te zien of er bij leerlingen nieuwe opmerkingen zijn vastgelegd in het journaal of bij het zorgverslag?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Medische gegevens
Wat is het verschil tussen de velden Beperking, Bijkomende stoornissen en Bijzonderheden op de tabbladen Medisch en CvI?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - LVS2000 - (Les)rooster in LVS2000
Is het mogelijk om een (les)rooster te maken in LVS2000?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Land ontbreekt in de keuzelijst Geboorteland
Ik wil een geboorteland invullen dat niet voorkomt in het keuzelijstje, maar waarom wordt het Overzicht Nationaliteiten geopend wanneer ik dubbelklik op het label?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Klas koppelen aan een vestiging
- Hoe kan ik een klas aan een vestiging koppelen? - Bij het bepalen van acties in BRON Sync wordt de volgende foutmelding gegeven: 'De volgende klassen in LVS zijn niet gekoppeld aan een vestiging of zijn gekoppeld aan meerdere vestigingen:'. Hoe los ik dit op?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Gemeente verwijderen
Hoe kan ik (adresgegevens van) gemeenten verwijderen?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Geheim telefoonnummer
Telefoonnummers die zijn gemarkeerd als geheim, zijn gewoon zichtbaar in het leerlingenoverzicht en het personeelsoverzicht. Hoe komt dit?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Foutmelding: Het veld kan geen 'Null-waarde' bevatten
Ik krijg de volgende foutmelding: 'Het veld kan geen Null-waarde bevatten'. Wat moet ik doen?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Foutmelding: 'De tekst die u hebt ingevoerd, is geen item in de lijst.'
Als ik iets invul in het veld , wordt de volgende foutmelding gegeven: 'De tekst die u hebt ingevoerd, is geen item in de lijst. Selecteer een item in de lijst of voer tekst in die overeenkomt met een van de items in de lijst.' Als ik op het keuzelijstje klik, zie ik echter niet de tekst staan die ik wil invullen. Wat doe ik verkeerd?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Foutmelding: 'Bestand: bestaat niet!'
- Ik heb een document toegevoegd via Leerling -> Documenten, maar mijn collega kan het niet openen. Hoe werkt dit? - Bij het openen van een document vanuit Leerling -> Documenten wordt de volgende foutmelding gegeven: 'Bestand: bestaat niet!' Wat betekent dit?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Foutmelding bij dubbelklikken
Als ik ergens op dubbelklik krijg ik soms de volgende foutmelding: 'De expressie Bij dubbelkilikken die u hebt opgegeven als instelling voor de gebeurteniseigenschap, heeft de volgende fout veroorzaakt: De expressie geeft niet de naam van een macro, de naam van een door de gebruiker gedefinieerde functie of een [gebeurtenisprocedure] als resultaat. Er is een fout opgetreden bij het evalueren...
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Formaat en verhoudingen pasfoto's
Wat zijn de juiste afmetingen voor een pasfoto om te kunnen worden weergegeven bij de leerlinggegevens?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Extra vestiging aanmaken
Welke gevolgen heeft het als ik in LVS2000 een vestiging toevoeg; komt dit gegeven bijvoorbeeld ook bij BRON binnen?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Andere printer gebruiken dan standaardprinter
- Ik wil vanuit LVS2000 op een andere printer afdrukken dan mijn standaard printer. Hoe moet ik dit doen? - Wij werken met LVS2000 via Data Care Hosting Services. Is het mogelijk daarmee printopdrachten naar een andere printer te sturen dan de standaardprinter?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Afwijkende gegevens vastleggen
- Is het mogelijk om in LVS2000 extra gegevens op te slaan? - Bestaat er een mogelijkheid in LVS2000 om bij de leerlinggegevens melding te maken van een zwemdiploma A, B, C?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Adreswijziging leerling doorvoeren naar ouders
Wanneer BRON een adreswijziging voor een leerling doorgeeft, wordt dit automatisch in de leerlinggegevens vastgelegd, maar niet bij de ouders/verzorgers. Kan dit niet geautomatiseerd worden?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Adresgegevens ouders/verzorgers
- Waarom worden adresgegevens van ouders/verzorgers automatisch ingevuld? - Wanneer ik een nieuwe ouder/verzorger/voogd/etc. bij een leerling invoer, worden de adresgegevens automatisch ingevuld, maar ze komen niet overeen met het adres van de ouder/verzorger/voogd/etc. Waar komen deze gegevens vandaan en kan dit ongedaan gemaakt worden?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

Tabellen beheren in LVS2000
U maakt in LVS2000 gebruik van veel tabellen (scholen, onderwijssoorten etc). Zo nu en dan moet u deze bijwerken. Bekijk in deze instructievideo hoe u tabellen kunt bewerken.
[Zoek op hetzelfde onderwerp]