Categorieën | Trefwoorden | Meest bekeken | Meest recent
Gezocht op onderwerp: "BRON PO (Primair Onderwijs)" binnen categorie: "Administratie" - 28 resultaten gevonden

LVS2000 - Welke gegevens worden uitgewisseld met BRON PO?
Welke gegevens uit LVS2000 worden er allemaal uitgewisseld met BRON PO (Primair Onderwijs)?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - WEC-onderwijssoorten en ILT-codes
Hoe weet ik welke huidige onderwijssoort (ILT-code) ik voor een leerling (op tabblad Onderwijs (2) of als onderwijssoort voor de klas) moet invullen om op tabblad WEC de juiste onderwijssoort te laten verschijnen?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Vestigingsvolgnummer wijzigen
- Hoe verwerk ik een wijziging of correctie van een vestigingsvolgnummer in LVS2000? - Het vestigingsvolgnummer van een van onze vestigingen is gewijzigd, maar BRON Sync ziet dit niet. Hoe herstel ik dit?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Verschil tussen aantallen leerlingen in LVS2000 en het cumulatief registratieoverzicht in BRON Sync
Als ik een overzicht maak van leerlingaantallen voor een bepaalde peildatum, dan zie ik een verschil tussen de aantallen in LVS2000 en het cumulatief registratieoverzicht voor dezelfde peildatum in BRON Sync. Hoe is dit mogelijk?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Stichting Gewoon Anders
Wij hebben op school voor een leerling een indicatie van Stichting Gewoon Anders. Zij hebben Brinnummer 26ZB, maar dit staat niet in het lijstje met REC's in LVS2000. Hoe moet ik de indicatie op de juiste wijze invoeren?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Overzicht inschrijvingen op een bepaalde datum
- Hoe krijg ik een totaaloverzicht van inschrijvingen op een bepaalde datum? Wat komt hiervan uiteindelijk op een GTB-overzicht terecht? - Hoewel de 1-oktobertelling van het CFI is vervallen, moeten wij voor sommige instanties nog steeds een papieren telling aanleveren. Hoe krijg ik dit voor elkaar?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Onderwijssoort bij indicatie
Van de CvI heb ik indicatiegegevens ontvangen met een onderwijssoort die niet voorkomt in het keuzelijstje op het tabblad CvI. - Hoe registreer ik dit correct? - Kan het keuzelijstje Onderwijssoort worden uitgebreid?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Niet Nederlandse Culturele Achtergrond (NNCA)
Wanneer heeft een leerling een niet-Nederlandse culturele achtergrond?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Nederlandse nationaliteit
Wat moet ik invullen bij nationaliteit als de leerling alleen de Nederlandse nationaliteit heeft?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Na update: andere schoolsoort en/of onderwijssoort op tabblad WEC
Na een update van LVS2000 is er bij een aantal leerlingen op het tabblad WEC automatisch een periode 'Onderwijssoort' toegevoegd. Voor de update was de onderwijssoort juist, maar nu niet meer. Hoe komt dit?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Leerling uitsluiten van aanlevering aan BRON
- Hoe kan ik een leerling uitsluiten voor aanlevering aan BRON? - Ik heb een leerling toegevoegd aan LVS2000, maar ik ben nog niet klaar met het invullen van alle gegevens die voor BRON belangrijk zijn. Hoe voorkom ik dat de gegevens van deze leerling met BRON worden uitgewisseld? - Is het mogelijk om gegevens van een fictieve leerling aan LVS2000 toe te voegen zonder dat deze met BRON...
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Leerlingen worden niet gemeld bij BRON
Het aantal leerlingen dat ik bij BRON heb gemeld komt niet overeen met het aantal leerlingen dat ik in LVS2000 heb staan. Ik mis er een aantal. Hoe komt dit?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Leerjaar moet een positief getal zijn
Wat betekent de volgende foutmelding: Leerjaar moet indien ingevuld een positief getal zijn (inclusief 0). Op het tabblad 'Inschrijving' is inderdaad een negatief getal ingevuld bij het leerjaar. Hoe kan ik dit wijzigen?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Klas en leerjaar op tabblad 'Inschrijving' zijn leeg
- Op het tabblad 'Inschrijving' in het scherm Leerlinggegevens is het niet mogelijk om een klas en/of leerjaar in te vullen. Hoe kan ik deze gegevens aanpassen? - Nadat de uitschrijfdatum van een leerling is gewijzigd, zijn op het tabblad 'Inschrijving' gegevens verdwenen. Hoe herstel ik dit? - Nadat een leerling met de functie 'Eindverslag' in een andere klas is geplaatst, zijn op het...
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Indicatienummer kan niet correct ingevoerd worden
Een leerling heeft een beschikking met een indicatienummer dat niet voldoet aan het voorgeschreven formaat; het nummer bevat een letter en/of niet het juiste aantal cijfers. Hoe kan dit nummer toch correct aangeleverd worden aan BRON?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Indicatie syndroom van Down
Hoe leg ik een indicatie voor een onderwijssoort aan kinderen met het syndroom van Down correct vast?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Gearchiveerde leerling naar BRON
Hoe kan ik een gearchiveerde leerling die na 1-8-2008 is uitgeschreven naar BRON verzenden?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Geen aanleverpuntnummers aangevraagd
Wij hebben geen aanleverpuntnummers aangevraagd. Is dat een probleem?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Foutmelding ontbrekende inschrijf- en/of uitschrijfdatum
In BRON Sync krijg ik bij 'Acties bepalen' de volgende foutmelding: 'In uw leerlingenadministratie is voor één of meerdere uitschrijvingen van de volgende leerlingen geen inschrijfdatum- en/of uitschrijfdatum ingevuld'. Hoe los ik dit op?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Foutmelding leerlingen met gelijke inschrijfdatum
Wat betekent de volgende foutmelding in BRON Sync? 'In uw leerlingadministratie zijn voor de volgende leerling(en) inschrijvingen met gelijke inschrijfdatum gevonden:'
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Dubbele inschrijvingen BRON
Wat te doen met dubbele inschrijvingen in BRON?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Doorstroom van SO naar VSO binnen dezelfde school
- Als een leerling in het komende schooljaar veertien jaar oud wordt, moet deze overgeplaatst worden van SO naar VSO. Hoe leg ik dit correct vast? - Welke gevolgen heeft de invoering van de Wet kwaliteit (V)SO voor het administratief vastleggen van de doorstroming van leerlingen van SO naar VSO?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Cumi en Culturele achtergrond
- Wat is het verschil tussen 'Cumi' en 'Culturele achtergrond'? - Moet het veld 'Cumi' nog ingevuld worden nu er ook een veld 'Culturele achtergrond' bestaat?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Betekenis veld 'Bekostiging' op tabblad 'Inschrijving'
- Wat is de betekenis van 'Bekostiging' op het tabblad 'Inschrijving'? Dit lijkt geen effect te hebben op het aantal bekostigde leerlingen op het GTB-overzicht. Bij andere scholen heb ik echter foutmeldingen opgelost door een bekostigingsperiode toe te voegen. Het is voor mij nu onduidelijk wat de functie is van dit gegeven. - Moet bij ambulant begeleide leerlingen het vinkje bekostiging ook...
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - BRON en ambulant begeleide leerlingen
- BRON vertelt mij dat ik voor ambulant begeleide leerlingen bij schoolsoort en onderwijssoort '0' moet invullen. LVS2000 vult automatisch andere gegevens in, die ik dus steeds handmatig moet corrigeren. Kunt u dit voor mij oplossen? - Welke gegevens moeten voor ambulant begeleide leerlingen in LVS2000 anders worden ingevuld dan voor regulier ingeschreven leerlingen?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Bericht van BRON over kwaliteit van gegevens
Van BRON hebben wij een bericht ontvangen waarin gemeld wordt dat de kwaliteit van onze gegevens onvoldoende is; voor een aantal leerlingen zou geen wisseling van leerjaar geregistreerd zijn. Wij hebben inderdaad leerlingen die niet naar een andere groep gaan. Maar de berekening van leerjaren is toch gekoppeld aan de 'Datum onderwijs sinds'? Waarom wordt het leerjaar dan niet automatisch...
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Afkeursignaal: 'geen (geldige) indicatie'
BRON geeft voor een leerling het volgende afkeursignaal: 'De leerling heeft geen (geldige) indicatie en mag niet worden ingeschreven of moet per 31-7 worden uitgeschreven.' In LVS2000 zijn de indicatiegegevens correct ingevoerd. Hoe los ik dit op?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

Instructievideo aanpassingen Passend Onderwijs
Deze instructievideo bevat een uitleg over de aanpassingen die noodzakelijk waren voor Passend Onderwijs: het registreren van toelaatbaarheidsverklaringen en uitstroomprofielen. Daarnaast een korte blik op enkele nieuwe functies.
[Zoek op hetzelfde onderwerp]