Categorieën | Trefwoorden | Meest bekeken | Meest recent
Gezocht op onderwerp: "Inrichting IPV" binnen categorie: "IPV" - 16 resultaten gevonden

LVS2000 - Wel een profiel gekoppeld, maar geen doelen zichtbaar.
Ik selecteer een profiel bij een klas en er komen vervolgens geen doelen in beeld bij de leerling(en). Wat heb ik verkeerd gedaan?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Volgorde vakgebieden, items en subitems
Is het mogelijk om de volgorde van vakgebieden, items en of subitems in een leerlijn te veranderen?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Update van leerlijnen
- Wat gebeurt er met een bestaande leerlijn bij een update? - Gaan gegevens van bestaande leerlijnen verloren wanneer deze bijgewerkt worden?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Samenhang tussen IPV en Cijferbeheer.
Wat is de samenhang tussen de modules IPV en Cijferbeheer?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Leerlijn Vijf Wijzer
Kan ik ook gebruik maken van de Vijf Wijzer in LVS2000?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Leerdoelen in LVS2000
- Welke doelen zijn opgenomen in LVS2000? - Welke onderwerpen zijn terug te vinden in de leerlijnen van LVS2000?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Klasoverstijgend werken in IPV
- Voor de leerlijnen die wij gebruiken hebben wij een aantal profielen gedefinieerd. De meeste klassen zijn gekoppeld aan 1 profiel, maar we hebben ook 1 klas waarin alle profielen gebruikt worden. Hoe kunnen wij dit in LVS2000 het beste inrichten? - Wij gebruiken een aantal profielen die niet overeenkomen met de klassenindeling op onze school. Hoe lossen wij dit op in de module IPV?...
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Bronnen kopiëren
- Moet ik alle bronnen opnieuw koppelen als ik een vakgebied of item kopieer naar een andere leerlijn? - Is het mogelijk om vakgebieden samen te voegen met behoud van gekoppelde bronnen?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Aangepaste leerlijnen importeren
Is het mogelijk om de leerlijnen, die nu in LVS2000 staan apart (per vakgebied) te exporteren (bijv. naar een Excel-bestand), deze daarin aan te passen (volgorde veranderen e.d.) en deze daarna weer te importeren in LVS200? Zo ja hoe kan ik dat dan doen?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - (Onderdelen van) een leerlijn verwijderen
- Is het mogelijk om een niet gebruikt IPV-formulier (leerlijn) te verwijderen uit LVS2000? - Hoe kan ik een IPV-formulier (leerlijn), vakgebied, item of subitem verwijderen?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

Een doelenset kiezen en aanpassen
U kunt bestaande doelenlijsten uitbreiden, inkorten en kopiëren. Resultaat: een doelenlijst die speciaal gericht is op uw school en doelgroep. In deze instructievideo ziet de mogelijkheden om uw doelenlijst aan te passen.
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

Extra secties maken
U kunt uw handelingsplan eenvoudig verrijken door zogeheden 'extra secties' toe te voegen. Extra secties zijn tekstvelden die u naar eigen inzicht en behoefte kunt toevoegen. Vanzelfsprekend maakt LVS2000 van elke nieuwe sectie ook een sjabloonvariabele voor de module Speciaal Exporteren.
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

Domeinen inrichten
Voor de meeste scholen geldt dat domeinen en vakgebieden met elkaar overeenkomen. Hierdoor betekent een nieuw vakgebied vaak ook dat u een overeenkomstig domein toevoegt. Leer met deze instructievideo hoe u dit doet.
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

Archiveren van leerlingvolgsysteem, handelingsplan en leerlingenzorg
Archiveren kunt u het beste doen na oudergesprekken. U maakt dan namelijk een 'foto' van de stand van zaken in het leerlingvolgsysteem (en handelingsplan en leerlingenzorg in een keer) die altijd weer oproepbaar is. Zorgt u er bovendien voor dat de momenten waarop u archiveert deel uitmaken van uw implementatietraject.
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

Verwijzen naar bronnen
Gekoppeld aan doelen kunt u leerkrachten verwijzingen naar methoden en materialen aanbieden. Met deze instructievideo ziet u hoe methoden en materialen gekoppeld kunnen worden.
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

Disciplines definiëren binnen Leerlingenzorg
Naast leerkrachten houden ook andere disciplines binnen de school een begeleidingshistorie bij. In het onderdeel Leerlingenzorg van de module IPV legt u zelf de disciplines vast die een rol spelen binnen uw school. De gegevens uit Leerlingenzorg worden automatisch gearchiveerd met het leerlingvolgsysteem en handelingsplan.
[Zoek op hetzelfde onderwerp]