Categorieën | Trefwoorden | Meest bekeken | Meest recent
Gezocht op onderwerp: "Gebruikersgroepen & rechten" binnen categorie: "Beheer LVS" - 13 resultaten gevonden

LVS2000 - Toegangsrechten per tabblad
Is het mogelijk om voor de tabbladen in een scherm afzonderlijk rechten in te stellen?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Rechten toekennen aan gebruikersgroepen
Hoe kan ik rechten toekennen aan gebruikersgroepen?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Nieuwe klassen niet zichtbaar
- Waarom zijn nieuwe klassen voor docenten niet zichtbaar en voor administrators wel? - Waarom zijn sommige vestigingen, onderwijssoorten, leerwegen, sectoren, clusters en/of lagen niet voor alle gebruikers zichtbaar?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Nieuwe gebruiker
Hoe kan ik een nieuwe gebruiker toegang geven tot LVS2000?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Instellingen toegangsrechten werken niet
Ik heb gebruikersrechten ingesteld, maar nog steeds heeft iedereen overal toegang. Hoe kan dit?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Inrichting gebruikersrechten testen
Hoe kan ik testen of de rechten voor de verschillende gebruikersgroepen goed ingesteld zijn?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Gebruiker verwijderen
Hoe kan ik een gebruiker verwijderen uit LVS2000?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Foutmelding: 'Toegang geweigerd'
Bij het starten van LVS2000 krijg ik de foutmelding 'Toegang geweigerd'. Wat nu?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Extra module activeren
Wij hebben een module aangeschaft (IPV / Formulieren / Toetsbeheer / Ecaris), maar deze is niet zichtbaar in LVS2000. Hoe los ik dit op?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Beveiligingsfilter werkt niet
Ik heb een beveiligingsfilter gemaakt met 'Database -> Groepen en Gebruikers', maar dit werkt niet; gebruikers hebben nog gewoon toegang tot alle gegevens. Hoe los ik dit op?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Archiveren en/of verwijderen leerlijnen uitschakelen
Hoe kan ik in het leerlingvolgsysteem (LVS) het archiveren en/of verwijderen van formulieren (leerlijnen) uitschakelen?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

Beveiligingsfilters instellen
Als u wilt dat een gebruikersgroep in LVS2000 maar een beperkte groep leerlingen ziet (per klas, onderwijssoort etc.), dan stelt u daarvoor een beveiligingsfilter in. Deze instructievideo toont u de mogelijkheden.
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

Gebruikersrechten instellen
U kunt zelf bepalen welke gebruikers toegang hebben tot de verschillende functies in LVS2000. Deze instructievideo laat zien hoe u rechten aan gebruikersgroepen toekent.
[Zoek op hetzelfde onderwerp]