Categorieën | Trefwoorden | Meest bekeken | Meest recent
Gezocht op onderwerp: "Inschrijvingen, Uitschrijvingen en Interne doorstroom" binnen categorie: "Administratie" - 38 resultaten gevonden

LVS2000 - Voorlopige klassenindeling
Kan ik in LVS2000 vooruitlopend op het nieuwe schooljaar vast een voorlopige klassenindeling aanmaken die ik vervolgens in werking kan stellen als het nieuwe jaar definitief van start is gegaan?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Van tevoren inschrijven nieuwe leerlingen
Van veel nieuwe leerlingen die volgend schooljaar bij ons op school komen zijn de gegevens al binnen. Kunnen wij deze gegevens alvast in LVS2000 invoeren, zodat ze in het nieuwe schooljaar meteen geactiveerd kunnen worden?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Van 'Ingeschreven' naar 'Ambulant Begeleid' of andersom
- Een leerling verlaat onze school en wordt vanaf nu door ons ambulant begeleid. Hoe leg ik dit vast? - Een leerling komt vanuit de ambulante begeleiding terug bij ons op school. Hoe leg ik dit vast? - Een leerling komt vanuit de ambulante begeleiding terug bij ons op school. In een instructiefilmpje heb ik gezien dat ik de leerling moet uitschrijven. Maar raak ik daarbij geen gegevens...
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Uitschrijving ongedaan maken
Hoe kan ik een uitschrijving ongedaan maken?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Uitschrijfdatum wijzigen
- Hoe kan ik de uitschrijfdatum van een leerling corrigeren? - Als ik de uitschrijfdatum op het tabblad 'WEC', 'Inschrijving' of 'AB' probeer te wijzigen, verschijnt de volgende melding: 'De tekst die u hebt ingevoerd is geen item in de lijst. Selecteer een item in de lijst of voer tekst in die overeen komt met een van de items in de lijst.'
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Uitgeschreven leerlingen onvindbaar
Waar in LVS2000 kan ik leerlingen terugvinden die al jaren geleden zijn uitgeschreven?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Uitgeschreven leerlingen in het leerlingenoverzicht
- Waarom worden uitgeschreven leerlingen niet weergegeven in het leerlingenoverzicht? - Waar blijven de gegevens van uitgeschreven leerlingen? - Kan ik zelf bepalen of uitgeschreven leerlingen in het leerlingenoverzicht weergegeven worden?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Uitgeschreven leerling opnieuw inschrijven
- Een uitgeschreven leerling komt weer bij ons terug op school. Hoe moet ik dit verwerken? - Welke gegevens moet ik wijzigen om een niet ingeschreven leerling in te schrijven?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Toekomstige wijzigingen in periodegegevens
- Is het mogelijk om wijzigingen in periodegegevens (onderwijssoort, schoolsoort, vestiging etc.) met een toekomstige ingangsdatum vast te leggen? - Tijdens de cursus Eindejaarsverwerking werd geadviseerd om wijzigingen in onderwijssoort, schoolsoort en/of vestiging nooit met een toekomstige ingangsdatum, maar altijd achteraf door te voeren. Wij voeren dergelijke wijzigingen geregeld met...
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Overgang naar andere klas
Welke informatie gaat er bij de overgang naar een andere klas mee met de leerling?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Leerlingenarchief
- Waarom worden uitgeschreven leerlingen niet naar het archief verplaatst? - Is het mogelijk om leerlingen zelf naar het archief te verplaatsen? - In het leerlingenarchief staan alleen leerlingen die voor 2009 zijn uitgeschreven. Waar vind ik de leerlingen die later zijn uitgeschreven?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Leerling overplaatsen naar een andere vestiging
Hoe kan ik een leerling overplaatsen naar een andere vestiging van onze school?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Leerling opnieuw inschrijven
- Waar blijven de oude inschrijvingsgegevens wanneer een leerling opnieuw ingeschreven wordt? - Blijft bij het opnieuw inschrijven van een eerder uitgeschreven leerling de vorige periode van inschrijving ook behouden?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Leerling inschrijven zonder indicatie
- Ik heb een nieuwe leerling ingeschreven, maar er zijn nog geen indicatiegegevens beschikbaar. BRON keurt deze inschrijving af. Wat moet ik doen? - Komend schooljaar komt een leerling ter observatie naar onze school. Hoe leg ik dit vast?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Leerling gaat naar een andere school, ambulante begeleiding loopt door
Een leerling die door ons ambulant begeleid wordt, gaat naar een andere school. De ambulante begeleiding vanuit onze school loopt gewoon door. Hoe verwerk ik dit correct?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Leerling blijft in dezelfde klas
Als een leerling voor komend schooljaar in dezelfde klas blijft zitten, moet de leerling dan toch via 'Leerling -> Eindverslag' overgezet worden?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Inschrijving ongedaan maken
Hoe kan ik een inschrijving ongedaan maken die al aan BRON gemeld is?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Inschrijfstatus in inschrijvingshistorie
Waarom wordt bij een uitgeschreven leerling in de inschrijvingshistorie als inschrijfstatus 'Ingeschreven' of 'Ambulant begeleid' vermeld? De leerling is toch uitgeschreven?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Herindicatie en inschrijving
- Moet een leerling bij wie de indicatie afloopt op 31-7-2010 en die per 1-8-2010 een nieuwe indicatie krijgt, uitgeschreven worden en opnieuw ingeschreven? - Moet een leerling worden uitgeschreven en opnieuw ingeschreven wanneer de herindicatie niet aansluit op de indicatie? - Moet een leerling bij wie de indicatie afloopt en die nog geen herindicatie heeft worden uitgeschreven?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Herindicatie bij doorlopende ambulante begeleiding
Een ambulant begeleide leerling krijgt een herindicatie, terwijl de begeleiding gewoon doorgaat. Hoe leg ik dit vast?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Gearchiveerde leerling terugplaatsen
Welke gegevens vul ik in als ik een leerling terugplaats vanuit het archief?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Gastleerling (leerling zonder indicatie)
Sommige leerlingen blijven na het vervallen van de indicatie nog op school. Is het mogelijk om een keuzemogelijkheid voor het soort verblijf toe te voegen, bijvoorbeeld 'Gastleerling'?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Foutmelding bij overzetten leerling naar nieuwe klas
Bij het overplaatsen van een leerling naar een nieuwe klas met de functie 'Eindverslag' wordt de volgende foutmelding gegeven: '...Cannot insert the value NULL into column HIS_type...' Hoe kan ik deze leerling toch overzetten naar een andere klas?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Eerst residentieel geplaatst, daarna ingeschreven
Hoe leg ik de overgang van residentiële plaatsing naar een indicatie vast? Voorbeeld: - een leerling is residentieel geplaatst sinds 1 augustus 2007 - de leerling heeft een indicatie gekregen per 1 augustus 2010
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Dubbele leerlingen verwijderen
- Een leerling is ooit uitgeschreven en later opnieuw ingeschreven, maar nu staat de leerling twee keer in LVS2000 met verschillende leerlingnummers. Hoe kan ik een van beide leerlingen verwijderen? - Ik heb per ongeluk een leerling twee keer in LVS2000 ingevoerd. Hoe kan ik een van beide leerlingen verwijderen?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Digitaal Overdrachtsdossier (DOD)
Bestaat binnen LVS2000 een mogelijkheid om DOD-bestanden te importeren of te exporteren?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Bestemming bij uitschrijven
- Waarom moeten bij uitschrijven van leerlingen bestemmingegegevens in ingevuld worden (school, onderwijssoort, bijzondere situatie)? - Een leerling van onze school gaat een vervolgopleiding doen aan een instelling die niet als onderwijsinstelling bekend staat. Wat moet ik invullen als bestemming na uitschrijven?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Ambulante begeleiding beëindigen
Welke handelingen moet ik uitvoeren wanneer de ambulante begeleiding van een leerling beëindigd wordt?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Aflopende indicatie
- Wat moet ik doen met een leerling waarvan de indicatie afloopt of vervalt en die geen herindicatie heeft of krijgt? - Wanneer een leerling 20 jaar wordt, vervalt de indicatie/bekostiging, maar de leerling blijft nog tot het eind van het schooljaar op school. BRON geeft hierover een attentiesignaal. Wat moet ik doen?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

Uitgeschreven leerling opnieuw inschrijven
Een uitgeschreven leerling komt terug op school of wordt ambulant begeleid en krijgt de status 'Ingeschreven' of 'Ambulant Begeleid'.
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

Uitgeschreven leerlingen zichtbaar maken
Indien u de hiervoor benodigde gebruikersrechten in LVS2000 heeft, kunt u zelf bepalen of uitgeschreven leerlingen in het leerlingenoverzicht getoond worden of niet. In deze instructievideo ziet u hoe u deze gebruikersrechten kunt instellen.
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

Kennisgeving van in- of uitschrijving exporteren
Deze video laat zien hoe u met de module Speciaal Exporteren een kennisgeving van in- of uitschrijving exporteert.
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

Indicatiegegevens vastleggen
Deze instructievideo beschrijft hoe u de gegevens van een of meer van een REC ontvangen indicatie(s) kunt vastleggen.
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

Doorstroom per vestiging
Deze instructievideo laat zien hoe u een leerling intern laat doorstromen naar een andere vestiging.
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

Doorstroom naar een volgende klas
Deze instructievideo toont hoe u aan het einde van het schooljaar een leerling overplaatst naar een andere klas en een schoolhistorie opbouwt.
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

Van Niet Ingeschreven naar Ingeschreven
Deze video beschrijft hoe u een reeds aanwezige leerling met de status 'Niet ingeschreven' kunt inschrijven als reguliere leerling.
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

Nieuwe leerling
U leert hoe u een nieuwe (niet eerder ingeschreven) leerling kunt toevoegen aan uw administratie.
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

Leerling uitschrijven
Deze video beschrijft hoe u een reguliere of ambulant begeleide leerling kunt uitschrijven.
[Zoek op hetzelfde onderwerp]