Categorieën | Trefwoorden | Meest bekeken | Meest recent
Gezocht op meest bekenen - 50 resultaten gevonden

LVS2000 - Niet Nederlandse Culturele Achtergrond (NNCA)
Wanneer heeft een leerling een niet-Nederlandse culturele achtergrond?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Formaat en verhoudingen pasfoto's
Wat zijn de juiste afmetingen voor een pasfoto om te kunnen worden weergegeven bij de leerlinggegevens?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

Doorstroom naar een volgende klas
Deze instructievideo toont hoe u aan het einde van het schooljaar een leerling overplaatst naar een andere klas en een schoolhistorie opbouwt.
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

Speciaal Exporteren (sjablonen bijwerken en uitbreiden)
Uw sjablonen in uw eigen huisstijl opmaken en het sjabloon uitbreiden met meer gegevens uit LVS2000? Kijk naar deze instructievideo en leer hoe.
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Vakgebieden in het handelingsplan
- Waarom is een nieuw aangemaakt vakgebied of item niet zichtbaar in het handelingsplan? - Is het mogelijk om vakgebieden buiten beschouwing te laten in het handelingsplan? - In het handelingsplan zijn op de tabbladen 'Doelen' en 'Domeinopmerkingen' alle vakgebieden zichtbaar die gedefinieerd zijn binnen een leerlijn. De leerlijn die wij gebruiken bevat een aantal vakgebieden die wij niet...
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

Uitgeschreven leerling opnieuw inschrijven
Een uitgeschreven leerling komt terug op school of wordt ambulant begeleid en krijgt de status 'Ingeschreven' of 'Ambulant Begeleid'.
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

Leerling uitschrijven
Deze video beschrijft hoe u een reguliere of ambulant begeleide leerling kunt uitschrijven.
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - WEC-onderwijssoorten en ILT-codes
Hoe weet ik welke huidige onderwijssoort (ILT-code) ik voor een leerling (op tabblad Onderwijs (2) of als onderwijssoort voor de klas) moet invullen om op tabblad WEC de juiste onderwijssoort te laten verschijnen?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Tabblad Invoegtoepassingen in sjabloon verdwenen!
In sommige sjablonen voor Speciaal Exporteren is het tabblad 'Invoegtoepassingen' met de werkbalk voor het beheren van de variabelen verdwenen. Hoe kan dit?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Foutmelding: 'De bewerking moet worden uitgevoerd op een query die kan worden bijgewerkt'
Ik krijg de melding 'De bewerking moet worden uitgevoerd op een query die kan worden bijgewerkt'. Wat moet ik doen?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Foutmelding: 'Kan element niet vinden in de collectie'
- Bij het starten van LVS2000 wordt de volgende foutmelding gegeven: 'Kan element niet vinden in de collectie' / 'Item not found in this collection'. - Sommige knoppen en/of menu-items in LVS2000 reageren niet meer. Het bijbehorende scherm wordt niet geopend, maar er wordt ook geen foutmelding gegeven. - Na het starten van LVS2000 blijft het venster grijs. Andere gebruikers in dezelfde...
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Gastleerling (leerling zonder indicatie)
Sommige leerlingen blijven na het vervallen van de indicatie nog op school. Is het mogelijk om een keuzemogelijkheid voor het soort verblijf toe te voegen, bijvoorbeeld 'Gastleerling'?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Versie LVS2000
Hoe kan ik zien met welke versie van LVS2000 ik werk?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

Nieuwe leerling
U leert hoe u een nieuwe (niet eerder ingeschreven) leerling kunt toevoegen aan uw administratie.
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Certificaat voor BRON installeren
Hoe installeer ik een certificaat voor de uitwisseling met BRON?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

Speciaal Exporteren
Alle documenten met gegevens uit LVS2000 (zoals handelingsplannen, inschrijfbewijzen en alle andere documenten die uw school verlaten) in uw eigen huisstijl met behulp van Speciaal Exporteren.
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

Startscherm maken met de module Formulieren
Vergeet het standaard leerlingenoverzicht, u kunt uw eigen overzicht maken met daarin alleen de voor u interessante gegevens en knoppen. Wist u bijvoorbeeld dat u met één knop kunt 'Speciaal Exporteren' naar een sjabloon? In deze instructievideo leert u de mogelijkheden voor uw eigen maatwerk.
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Foutmelding: 'Toegang geweigerd'
Bij het starten van LVS2000 krijg ik de foutmelding 'Toegang geweigerd'. Wat nu?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

Archiveren van leerlingvolgsysteem, handelingsplan en leerlingenzorg
Archiveren kunt u het beste doen na oudergesprekken. U maakt dan namelijk een 'foto' van de stand van zaken in het leerlingvolgsysteem (en handelingsplan en leerlingenzorg in een keer) die altijd weer oproepbaar is. Zorgt u er bovendien voor dat de momenten waarop u archiveert deel uitmaken van uw implementatietraject.
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

Absentie per dag(deel) instellen
Om met een muisklik per dag(deel) absenties te kunnen invoeren, moet u een voorinstelling doen. Kijk naar deze instructievideo als u wilt weten hoe.
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

Een doelenset kiezen en aanpassen
U kunt bestaande doelenlijsten uitbreiden, inkorten en kopiëren. Resultaat: een doelenlijst die speciaal gericht is op uw school en doelgroep. In deze instructievideo ziet de mogelijkheden om uw doelenlijst aan te passen.
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

Gebruikersrechten instellen
U kunt zelf bepalen welke gebruikers toegang hebben tot de verschillende functies in LVS2000. Deze instructievideo laat zien hoe u rechten aan gebruikersgroepen toekent.
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

Perspectiefdoelen definiëren
U legt zelf uw uitstroomprofielen vast in LVS2000. In het groepsplan kunt u deze activeren bij leerlingen.
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

Gegevensformulier maken
Naast een grote hoeveelheid standaardschermen in LVS2000 waar veel voorkomende informatie ingevoerd kan worden, biedt de module Formulieren met het bouwen van gegevensformulieren de mogelijkheid om geheel naar eigen inzicht nieuwe informatie in LVS2000 te verwerken in school-eigen-schermen.
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

Kennisgeving van in- of uitschrijving exporteren
Deze video laat zien hoe u met de module Speciaal Exporteren een kennisgeving van in- of uitschrijving exporteert.
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

Absentielijsten exporteren
Deze film legt uit hoe u periodiek overzichten kunt exporteren met absentiemeldingen.
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Passend Onderwijs
- Hoe en waar registreer ik de benodigde informatie voor Passend Onderwijs? - Hoe registreer ik een toelaatbaarheidsverklaring? - Hoe registreer is een uitstroomprofiel?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

Van Niet Ingeschreven naar Ingeschreven
Deze video beschrijft hoe u een reeds aanwezige leerling met de status 'Niet ingeschreven' kunt inschrijven als reguliere leerling.
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Beveiligingswaarschuwing bij starten LVS2000
Waarom krijgen gebruikers bij het starten van LVS2000 een beveiligingswaarschuwing te zien?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

Selectiefilters toepassen in lijsten
Zodra u in Administratie -> Lijsten de gewenste kolommen hebt gekozen, kunt u zogeheten selectiefilters toepassen. Hiermee heeft u de mogelijkheid om alleen die gegevens in de lijst op te nemen die voor u relevant zijn.
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Registratieoverzicht opvragen voor een bepaalde peildatum
Hoe kan ik met BRON Sync een registratieoverzicht ophalen voor een bepaalde peildatum?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

Indicatiegegevens vastleggen
Deze instructievideo beschrijft hoe u de gegevens van een of meer van een REC ontvangen indicatie(s) kunt vastleggen.
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

Ecaris2Lvs - SQL Server instellen en verbinding testen
Deze video laat zien welke stappen nodig zijn voor het instellen van een account in Microsoft SQL Server om met behulp van de Ecaris2Lvs service gegevens uit Ecaris in LVS2000 te kunnen importeren. Naast het maken van een account wordt ook getoond hoe u de verbinding tussen de kliniek en de school kunt testen.
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Uitschrijving ongedaan maken
Hoe kan ik een uitschrijving ongedaan maken?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

Tabellen beheren in LVS2000
U maakt in LVS2000 gebruik van veel tabellen (scholen, onderwijssoorten etc). Zo nu en dan moet u deze bijwerken. Bekijk in deze instructievideo hoe u tabellen kunt bewerken.
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

Domeinen inrichten
Voor de meeste scholen geldt dat domeinen en vakgebieden met elkaar overeenkomen. Hierdoor betekent een nieuw vakgebied vaak ook dat u een overeenkomstig domein toevoegt. Leer met deze instructievideo hoe u dit doet.
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Ontbrekende of dubbele doelen in groepsplan
- Op het tabblad 'Werkplan' in het groepsplan ontbreekt een aantal doelen (terwijl deze wel zijn geactiveerd). Hoe komt dit? - Op het tabblad 'Werkplan' in het groepsplan komt een aantal doelen meer dan 1 keer voor, bij verschillende hoofddoelen. Hoe komt dit?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Uitgeschreven leerling opnieuw inschrijven
- Een uitgeschreven leerling komt weer bij ons terug op school. Hoe moet ik dit verwerken? - Welke gegevens moet ik wijzigen om een niet ingeschreven leerling in te schrijven?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

Beveiligingsfilters instellen
Als u wilt dat een gebruikersgroep in LVS2000 maar een beperkte groep leerlingen ziet (per klas, onderwijssoort etc.), dan stelt u daarvoor een beveiligingsfilter in. Deze instructievideo toont u de mogelijkheden.
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Doorstroom van SO naar VSO binnen dezelfde school
- Als een leerling in het komende schooljaar veertien jaar oud wordt, moet deze overgeplaatst worden van SO naar VSO. Hoe leg ik dit correct vast? - Welke gevolgen heeft de invoering van de Wet kwaliteit (V)SO voor het administratief vastleggen van de doorstroming van leerlingen van SO naar VSO?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Gebruikersportaal: software en updates downloaden
- Waar kan ik updates voor LVS2000 downloaden? - Waar kan in de LVS2000 Beheertool downloaden? - Waar kan ik BRON Sync downloaden? - Hoe krijg ik toegang tot de updatepagina van Data Care? - Ik ben mijn gebruikersnaam en/of wachtwoord voor de updatepagina kwijt. Wat nu?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

Verwijzen naar bronnen
Gekoppeld aan doelen kunt u leerkrachten verwijzingen naar methoden en materialen aanbieden. Met deze instructievideo ziet u hoe methoden en materialen gekoppeld kunnen worden.
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

Leerlingen tussen haakjes in het groepsplan
In het Groepsplan staan de namen van sommige leerlingen tussen haakjes. Wat is daar de betekenis van en hoe kan ik deze verwijderen? In deze instructievideo ziet u welke handelingen u moet verrichten.
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Van tevoren inschrijven nieuwe leerlingen
Van veel nieuwe leerlingen die volgend schooljaar bij ons op school komen zijn de gegevens al binnen. Kunnen wij deze gegevens alvast in LVS2000 invoeren, zodat ze in het nieuwe schooljaar meteen geactiveerd kunnen worden?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Cumi en Culturele achtergrond
- Wat is het verschil tussen 'Cumi' en 'Culturele achtergrond'? - Moet het veld 'Cumi' nog ingevuld worden nu er ook een veld 'Culturele achtergrond' bestaat?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Nationaliteit ontbreekt in keuzelijst Nationaliteit
Bij de leerlinggegevens wil ik op tabblad 'Persoonsgegevens' een nationaliteit invullen die niet voorkomt in het keuzelijstje. Kan deze toegevoegd worden?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Eindejaarsverwerking
- Welke stappen dien ik in welke volgorde te doorlopen met de eindejaarsverwerking? - Welke onderdelen van de eindejaarsverwerking kan ik voor de zomervakantie uitvoeren in LVS2000 en welke onderdelen niet?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

LVS2000 - Overzicht inschrijvingen op een bepaalde datum
- Hoe krijg ik een totaaloverzicht van inschrijvingen op een bepaalde datum? Wat komt hiervan uiteindelijk op een GTB-overzicht terecht? - Hoewel de 1-oktobertelling van het CFI is vervallen, moeten wij voor sommige instanties nog steeds een papieren telling aanleveren. Hoe krijg ik dit voor elkaar?
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

Extra secties maken
U kunt uw handelingsplan eenvoudig verrijken door zogeheden 'extra secties' toe te voegen. Extra secties zijn tekstvelden die u naar eigen inzicht en behoefte kunt toevoegen. Vanzelfsprekend maakt LVS2000 van elke nieuwe sectie ook een sjabloonvariabele voor de module Speciaal Exporteren.
[Zoek op hetzelfde onderwerp]

Doorstroom per vestiging
Deze instructievideo laat zien hoe u een leerling intern laat doorstromen naar een andere vestiging.
[Zoek op hetzelfde onderwerp]